#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

t^jergive fig meb ^cre5 ^rmcecorpé "otb SJnpfen cg at

©piuiicrnc i Valencia ()a\)bc tii6av3ctir5\)et(5jcnera( 03iOn/

(ei)é 21ngj-€6. 3tniMeit(& fif f)aa ocj (Eftecrci-ning om

t)cn fpanffc General €uc(taé 9?c&cu(a9 vcb ^OjeDina bcf

SHio fecco, og at 97apolconé S5i'o5er, fom benne l)avbe

faaft erflcrrct til ^onge i Spanien, \)ac n;?tet inb i 3)?a^

iirib (ben sobe Suli)* SHen bctu ncbileg albeleé itfc

SBeiætningcné og benå f |«ffe ^»cfciccé 9)^ob. ^on«

SBrober bragte en gorjlttrfning af 2000 gjjanb 09 en

jlflprf'^ilffln'cl af 3}iunition Ip^feltgt inb i ^6tr.bcn»

a>ette nubtc be ^ranffe til &t op^otoe i^eleiringen Olattctt

imellem ben I3be 09 i4bc2Cu9U|l. ^eb berre ()eltemo»

tigc 'Jorfvar af Staben grunbebc^Palafoj: iTn^erømmelfc

fom i&orger, øriger og Selbtr)ei;r« i benne fom i ben ar\t

ben 09 enbnu Blobigerc S5eleiiing» 2)?en alle ©tabene

3nbf»pggete fappefceé og meb ^am i Opoftrelfe og (^ranb*

r)afti9f)eb. gornemmeligt^maa ©cevinbe SJurtta r\ot>c»

neé veb benne £eiiigf)cb, ba f)un inbgif en Sor6inbelfc

tmt> be fornemme og rigefie Samer om at 5|efpe be ^aa^

rebe» ^an iaaz ^enbe og anbre fornemme i)amer ufot*

færbebe mibt imciletii ^ugler^ S5om6cr 09 ©ev«rilb^ at

rofffe krigerne QJeberqvcegelfe og ipjefp* 5)enne 2[an&

^CEttebe nu ben ftete fpanfTe 3^ation» ^ong 3offp5 for^

Iob9)tabtib alerebc ben ijle 2fug. og fra! flg tilbage tit

©ittoria meb be enfeltc meget fuæffebe franjTc 2frmec^

corpé* ^nglanb f)atJbe inbgaaet en Cf* og iDefenft^*

3illrance meb ben fpanjlc S^otion imob gronfrig 09 bett

^øie3unta brogtc en 3(rmee paa Stenene af meer en^

100,000 Spanier unbec 2(nførfef af Generalerne ^ala*

fojr, ^a(?annoé/ Coro, (Tuejla 09 SSlafe* SDcnførjIc

^o\)be nemlig forligt jTg meb 3untaen , f)»ié ^efalingce

ian i ©egpnbelfcn ei aitib ogtebe og unbetfaflebe fig fam^

me for at fremme alminbelig ^nigf)eb/ faa at l)an fra

fin af 25000 gjZanb, for @tør|lebelen 6cvfl?6nebe SBøn*

ter beftaaenbe ipær, fenbte loooo \Kanb for at unber«

potte ben i (Catalonien commanberenbe JGeneral ^ere* t

ncermerc at inbfluttc Barcelona, fftu førte og 3}?arqui«

fceSlomana looco *gpanicr af 92>ernabotteé S^ctt fr«

a^anmarf, over ^nBtanb tilpas« ril øpanient a«npt

4