#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

venf;f5 til ^am (flbcr fig forfduc, beds af en 2>jfcipel5

naturd^e (^obmobiij^cb, bcr tro^bc nt (Tpibe jln ^arcr/

meget/ bicH af en aanirig men |'v . 3)2anb» ^nr\j , at

fløfte jlg fil en forilagcn, fraftic^t mrffom ^anb, fccr

forbanDt d'^ob meb ben r.p.^venticic Baifunb(Fa6 og

^logfFab. fT^ubois ^awbe cq, fem ncbcnfor fTal 5cretre3^

vii|l 'prinbfcn en vafentlig ^jcncft« \)cb yjBrelfen of be

tibenlanbjle Tlnliggenber, faa at iii^e« SBe6reibe()'e af

ben ofjentligc uT^cning cijorbe »PrinM'cnS ^liiib »aflenbe

ti( 2)u6oi6 iorfranb/ faa meget ()an iBurigt foragtebe

C9 i'pcrieoc otwr ^ané €Oflracr(cr. ^>rinbfcn funbc

umuligt aa.'e be »IVenncjlPer 6(anbt ftne Cmgi\)elfcr, fom

^an &fot (lavbe littt at fjenbe paa bet ncbcifle ^ciit

flf Cprij? i?ii)l og ^apcfpge : ^an Pafgtc bem berfoc

eller (Isbte bcm berfoc tilbage , efrerfom f;ané ^ar©

forlangte ^^t, €c(t> uben ^roc paa ^r)btn Mat tn

Vpptg jpovebftabé offentlige 2>em [)cm lig^gplbig, 05

Ipfr, fem t)fln tanfte, fatte ^an ftg ub over ben ^or^

bom^ bfr efrer ^ané 9j^eninq fun vat øTdnifleren \aa

ficnbjT for f)ané (aoe ^erfomfl. 2)u6o(é f^aobe faa i)iU

tigen ftu'eret -Prittbfené ^anfcmaabe at ^an Bemcegtt/

ceb^ fig f)ané f)tU §ortroIig^eb» jpan rar bfeuett

^rinbfcn uunbx^cerlig uben at benne fe(p pibfle bet. ^^av

montcl, ber aloeleé iffe fi?Iaer Jpertugen af @t. n bU\> ;?f66fb 5)u5oi^

letof fin (5le\) at banne en gorbaruet af fjerte og af

Tianb, ,aQrj?o6, SHeligionr.i foc

et J^je-ncfpinb , 9lctfFftffenf)eb og S^Hig^eb fom bett

^cnfolbigcé '^ortjeneftc/ men at ben ^uuft at (pve / at

ttbrage, at lege meb et givet ^liU^ , var ben enej^e 9te«

(jj^riiigef'injT. IDenne jpelvebeé Sære vitbc af et ener«

gt|T \5}2cnne|?e bannet etUf)ore; men, ba btn ^oé ben

flfø^aturen iTnppe 09 (etjlnbigc ^rinbé 5^?rfcn fanbc

ben Onbe5 0}?ob eller Q^nergie , banncbc ben af f)am

^{ot ftg til

3( a

More magazines by this user
Similar magazines