#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

lao N - Pal

tftTfiaatH^mbt taloi, f)woc 5«« enbnu fin&e«» ?[J2e»

^()catre ftrancoté f)ører cnbnii til 'l^alaU SlopaléiB^gnittf

$er, lic\cfom og ^^eatre bu ^niu^evitlc cc inbenfoc btt&

@rflfii5fcr ; @aCe 9)ionton|Icr er for £inie^an^ferc 05

Ii9ncn^e Jtunftncre. 3 7iatU 1^02 wiyoibt ^aiai^

Sional 9^a\)net *]3alaié bu 'tribunat. ^oI!ctri6unernc5

gorfamlinciéfal 6ic\) tnbrntet cirfcffofmig og omgive«

nicb en fHæ!fe jonifFe ©øifcr. bet 6ac ©cllecict foc ^if»

førerne* Q3e6 é»a(cné Snbaang fanbrcS to coloftale

Statuer af ^emojt^encé 09 Cicero«. .^(j\?ebinbaa begge

©iber, men bercé ^irfning forfrpireé bcrweb, at ber i

og unber famme er en faaban 2)j«ngbe 55ober fammen*

trcengte, at man neppc fan fommc igjennem (éøi(e»ar»

fet. Oenue ©cel af 'Pallabfet var hertugerne af Crfeané

S3oUg og overgif i 'Praiit og fmagfulb Snbretning al ^ot

rejtilfing. ^rcee ?®atlcrier, ber enbnu ei ere ganbfTe

fflfrbiger (øbe pafl ^ver$, ^og^anblere, ©roc^urefropm«

mere, tD^obe^anblerlTer og ^aanbfotlgere fxnbeé ^er fore«

mbe; igjennem hiifi ©atlerie^ be fdoii traber man før(l