#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

X>Al 123

Uerfarne cnb ^orfericrnc. S^ct finbt^ i fi^ffr« (? faae

mzlUm rige iDiauo^uur og glimrcnbc D^fflauratcuriale

^tn^ 6erl)gfc^e iKclIc ubcna^, vare iitanb til at

Tioat en faa&an *5:oju cg t^tgc Jor&ringcr. ^en førfie

cg rorncmfre ClofTc af ^cm er bcfjentt fom fcmmcé tn

nioiiC'e ; alU anC>rc (avcrc dirrer fycetme l)2V omfrmg

mc^ øomuierfua(cforf(fngdlgr)cb; ^vor e egant og finog*

fiil ^i 5c og cre f(a?^a• )Tic(ncr bog et fnn nogcnliinbc sueC

C'c beni fra asibre »^fiicntimmer. X>c- fpabfcrc for b^t

niijle ro og to, ofre IcDfagcbc af en i&onne ; tercs ^laii

fir cre i^a for{?j?fl{ge fom (Tiaffcrne af bet ^Dubiicimi Ul)y,

tir foniDcr i ^^alaié iHonal* :i)c flcile 6oe i anbcn (Jta*

CC cg i ^IJ^anfflrbeine: Omgangen meb bem af be øure

iS^laffer er f)øijl forførijl; be flcfte cre meget fmuff?, mtt

ttgc, 6e[cp|it% (evenbc og inbfagenbC/ bc fcrllaae at f)V^f

\k uboortcé 2(nrtanb, og faalebré i ctiig Tlfuexling 6Ian«

te fanbfeltg og aanbig j^rivolttet i ^tUnftené 5>ffger, at

ten unge^ Ipfrne, rige J^remmebC/ for (n>em tilte ?€b*

t.ifoppc ubfpænbe bires fun flige ^cev, trocr ei at fiinne

finbe i'OMcn @!«be uben bcm og bortgii^er bzt CsObe ^inbif

\mi^, ^an maajTec meb6rtnger/ for ^Pi^rnncgift i (rftig

S^i!(?^onbe(. ?0?an træfrer ^cin en^pcr amcr inb^nbc fig og banne f)ec

©maviené og 37ioben« e|Iag for flg og onOrinacr nc/

fict af |ui inbounte 9)erfon paa l)Ui\ gra Sloffen co cif

More magazines by this user
Similar magazines