#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

124 V^t

6cn mob fem ftffncict? 5}2a?n5bcn , 05 tun b« af %\M,

fom man U\ibiv (I^crcf)c/5>tncr^ fircife cnbnu omfring.

5Derimo5 btnxjttt 55nrncpto.fr , Timmn 09 9jat i>olftié atonal ^fueplabfen for tt

m&rfvoefeig|le €cencr; nlle glabc og frt?gtciigc (i(f

terretninger Bfeve ^er førft forfpnbte og ub6afunebe;

man !unbe ^^er f?e oQe mulige Optrin ; SHcvolutio«

nen opflammcbeé^ og man fnae ogfao ^er bene frt>g^

telige 55irfninger. jpsiji marfpcerbigt bliper frebfc

bctte ^ttb , unberpifcnbe for btn Uerfarne/ |?iønbC

tit ogfna farligt , morenbe og unbec^olbcnbe for ben

UjTi;lbigc og interefTant for 3agttogeten af ^enne«

fTcr og ^»ber; et lepcnbe 93?alerie af ben npere

^ibé gcivolittt 03 £u;ué , ^anbfcruué og gocb«i;»

tjelfe*

palametJes par een af be Berømte grffjTe Jpcfte for

5voia og ifær mffrfpcrrbig , forbi man tilffriver ham

Starrningfpilleté Cpfinbelfe famt Opfinbelfen af nogle

SBogflaPer i btt gra?f?e Ziphahtt, S^an var en ®øn af

97aup(iué og ^Ipmene. d^ftcrat ^an msb anbre grcpfFe

©cfanbtere forgjepeé ^aPbe tilbageforbret ipelena af

^^riamu^ og opbagct UlpiJeé'é foreflilte (5?al|?a6 i 3t^n*

fa, ()oorPeb f;anpaabrog fig benneé ^eftigj^e ^ienbflFaB/

§if 5an meb imob ^roio/ og 5aPbc en fortrinlig ^fnfeelle

t^rigéraabetfilanbt be 9r«(?e ^elte* S^an mobfattc

More magazines by this user
Similar magazines