#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

V(ii 131

45ie5fif ^tibtt nofrmer (19 ^cn forønjT^be J?i)jl , fctjfTer

^am i @5Dn/ Vfb fin magifFc ^raff, 09 jlprter i)am i ^a*

»et. Si^ncaé jTuc^c ben tabte kammerat i i)i\t\t bciBtnte

Cpti/ ba Unbcruerbenené ^Bfp^gcr fra §orti^cu og (Jf^

tertibcii/ gif forbi ^ané ©iiie. ^oiinurué forta(te

SiEneaé, bvorlebcé f)an f)a\)bt rebbct flq veb S^ebre ^tai

liené ^i)ftcr 09 var bleven bræbt nf éucanierne. *paa

©ibv)tlaé 9vaab opfplbte ^?icaé iffe ^})a(inurué'é 23øn,

aiinurué en egen ^refibegravclfc

09 en Retlig £unb. 25et palinurijTc gorbjerg tti)o\bt

37avnflf f)am» ^aafftzl)at bette forbjerg givet 2(n/

lebning ti(ben ^^le fiction*

PaliftttJcr, ^or|?rtnbéningépcrfC/ cre 8 tH 9 ^o5

fange, 6 til 7 Rommer tpffe, nebcntil \pib^e ^alt, bep

(laaeé neb i 3orben til 23efoe|Tning, ifar itn geibtfeier,

for at 6inbre Overfalb, viDcre til at bcjTptte aa§ne ^il«

gange til Sorter, ^alvmoaner , @ravec,. bcDce!feb«

SSeie, og overl)ovebet alle let tilgjengclige ^unher.

Palifa^ete er at forfpne meb ©fanbfepalf.

Palifiot (^5arfeé), be ^onlenot?, en bffienbt

franjB 2)igter/ blev føbt ben 3bie 3^n» 1730 i D^ancp.

^ané ^abrr gav {)am en om^pggelig Opbrage ffe , ^mU

fen ^an benptrcbe faa goOt/ at l)ané 7iar\ éev:ur u6#

vif lebe ftg ufoebvanlig ()urrtgt. 3 fif tolvte 2i'or 5avbe f)an

fulbført et Curfué t ^^ilofop^ien og blev i!|}?aQjf?er. 3

jtt i3be forfvarebe ^an en t^eologifr '$,f)efié og i fit

i6be var ^on 93accalaureué i bette ^aculte^. JDiffe

tiblige @tubier vilbe ^ave været mere (Fabeltge enb

gavnlige for f^am, ^vi5 fi ^ierlig^eb tii ?8ibenf?a8?rnc

09 ^egjerligf)eb efter SHoeé r)avbe brevet f)am til ogfaa

flt flrcebe efter ©runbig^eb og j^u!bftflfnbigl)eb i ^unb*

ffaber* ^an troabbc i Oratoriums loprbe Congregati«

on, blev Ocr en fort ^ib og f^pjTefffltte ftg nu mer«

iiaf^flfngig mcb fiitcracuren 09 ifffr meb SMgtefwnjlen^

3^

More magazines by this user
Similar magazines