#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

P«J 135

lempet i ^ani npopBpgte ^tab fom et ^cgn fra 3?uftrué), ben førflc futf)er(Fe ^iflFop C

©jcnanbé ^rift, blcw føbt i SHibe, ^vor ^ané J?aber ^é«

^ern S^nfen var ©orger, 1503, Jpan mobtog ftn førfle

Unberviiéning i SHi6c ©fole og jluberebe berpaa ve&

^ øben^avné Univerfitet, fom bengong fun var i ert

maabcltg ^iljlanb. 2>crpaa blev ^on 9^cctor veb Oben»

fe @fole, men fif fnart 2\)it til at 5øre IJut^eré 8«re af

jutl)eré egen ?f}tiin:', hvorfor f)ar\ begav fig til 5Bitten^

bcrg, unberfløttet af SBorgemeflcr.-^nfen i Obenfe, ?D?ag»

botene øjiichelé og ^enbeé @øn. jjan ^ørte nu flittigt

i?utf)er, ^elanct)ron eg 3wf^"^ 3onaé og er^vcrvebe fjg

bereé ^gtelfe og ^jerligbcb, faavel veb fin Spfl til ^iben«

(Taberne og ©anbOcbcn/ fom veb fin ret(?afnc ^anbel.

^eb Sleformarionené 3"^ffir«n*e i sbanmarf, blev «pal»

robius anbefalet €f)ri,flian 3bie af be mittenbcrgfFe SKcfor«

matorcr. ^ftcrat ^an vor bleven ©octor i SBittenberg

begav Oan flg til ^jøben&avn/ f;\)Dr ^an var ubnorvnt tif

Jf«rer i ^^eologicn, og ben aben @ept. i5 37inbvicbe

SBugen^agen^om til $)i|?op over (gjellanbé Btift, 15eg«

ce (Jmbeber fcrtflob r)an inbtil 1 ^45, ^a 6an formebelil

pne mange gorretninger fom ^i|?op/ fratraabbc jit ^prc*

More magazines by this user
Similar magazines