#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

1^6

pal

fcjTuf. ^fltl(j5iii« »itUht mtb 3tjet til ben npc 5«rcé

X)ver()olbf(re og U?6re6clfe; ^an var 0}?cbai'6eiDcr i

^irfeocDinanfcn 09 gavncbe meget »eb jine flittige ^ifl«

fationer. 2)er [)oIbteé abfTiUic^e .^irfemøDec nemlig i

^iøBcn^aVrt/ D\i6e og ?(nbcr|To\) for at bilægge opfomne

©trioig^ebcr om ^irfeceremoniernc, veb ^Dilte ^ailabif

tiui t>ar tilfiebe for at beforbre ^nigljeb i ^irfcn; ^.m

præfibevcbc i en Dldigioné/ Samtale, fom f)olbteé 1545

mellem be £ut5er|le og (j;at[)o(flpei SDanmarf : ben varc^

be i 8 iSage, og be (ratt)ol|?f, fom bat)be »otrct tilflcbe/

forlobe ben patclige i!«re. ^an arbeibebe ogfaa paa

SHcformntioriené .fr^-mmc veb en ^J^ængbe @!rifter,

beelé for at 5e|tribe Særbomme, man anfaac for faljle,

fccelé til Cpbuogelfe. ^allabiué rofcé for ben i0^ilb()c5

^an \)i|tc i jTn OpfBrfel m(>b ^nbeel ^olaffer, ber for3lclt»

gionené *Sft)(b f)a\ibe maattet forlobe beceé ^'ccbrenelanb*

5Dog fif beei ^itlabclfe at nebfætte |ig i 2>onmarf , b«

man fanbt, at 5ereé 2ærbommc afpege fra ben lutrer*

fle^irfe. ^e fif S5cfa(ing paa ben fJrcngefle 2(arétib

et forfBie ftg bort, ^^orover be beclagcbe fig meget og

tiljFrepe benne Opførfel ,^of|M:cpjTen 97opiomagué. Q>al'

iabiui vebblep uagtet fin tilt'agenbe ©vagelig^eb at førge

for ^irfené ^el til fin iX)øb, ber inbtraf ben 3bie 3

More magazines by this user
Similar magazines