#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

138 P^^

sectarum e^ ^ané fltiguiflijYc QJibrag fif Ut htiMnt

ufu(5en&t blnnxt Glossarium ot>ec allc ^prog oj

9)?uit&art€C i bet ruéfltfe iHiqe, 5)a ^on ønffcbe at itf

ve paa ^rim (Xauricn) forærcbe ^eiferinben l)am ab\liU

lige dronen ()jemfa[5ne ©oDfer i ten frugtbarejle fpbligc

S)ec( af Jjafpøen, og fra 1796 (eyebc *pollaé i 2lc^mct»

fdjct etter *^i)mpf)eropo( meb en rigelig U6!omme» (^tt

grugt af i)ané fib\tz ^e\\e, fom ()on ubgox) tilligemed

©ciélec i Scipjig paa egen 55efo|Ining , t>are be ()o5

9)^artini i fieipjig 1799*1801 i to 0.uarf6inb trp!te

S^emcerfninger paa en SKeife igjcnnem be fpbligc

@tat()olber|fa&er i bet ruéfitlfe Stige, 5^oraf ttn

auben 2)eel ubcluffenbe fv;|Te{fflfttcr (Tg meb ^rim 03

tervcb før(l Oar gjort oé riatig be^^nbte meb bittt

£anb. ^opcbmaalet af Slcifen f)apbe \)d?ret oC

fuibflflfnbiggiøre Oané Gamlinger af 'plantetegninger*

Jpp-ib ^an gap i SHcife&emærfningernc t)oc ^om futt

éifag; bog ere bc blevne bet enefte SJJinbe om benne

tRti\z, C)pié man ei vil antoge be 14 ^afcifler af Species

astragalorum, Ocr beg^nbte at ubfomme n«(teit

poa famme %ib, fom een ©ee( af 5an^ ^opebploné Xlbt

førflfe. — 5)et fnn ci r)cr p«re (^tcbet at ubtegne ben

sjKflfnabe npe Opbagelfer og ©ijnémaaber , ^Pormf^

^allae ^ar beriget ben ei!rop«ijTe 5J^enne(?e^eb» ^eti

af l)oné li^fcfle og meefl følgerige ©pnémnaber var

^bitn om en fra @t)ben til 9?orben frcmtrcengenbe

Overfpømmelfe , ^^oraf ^an og meefl tilfrebéflillenbe

forflarebe bet befpnberlige 'p^oenomen at man t 97or«

ben t)at funbct 5&een af (Jlepf)anter og fpblige Tfla*

turlcgemer; pibere ^oreflillingcn om 93iergeneé @i)n«

fen peb et SorbflFjclP ber, f)por nu ©ofporué og

5DarbannclIerne banne

More magazines by this user
Similar magazines