#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

142 V^^

ferebe i 5?enner« l?anb fom^icnber 2C. — ^cnttt/ tilbttli

meb (lorrfe ^flcver nbførtc -SfilDrinq, men fornemmclt^t

et litcnj^aSefigt ^t(b om 5e franjTc ^roppns litJii'cipfm

i ?5ai)prn foranlcbigct-c ^almé ©fjebne« 2)c fran|?c

©eneralcr, 6(ontt ^oilfe (£n!e(tf, vi|l nof fun Unbta*

gclfer fra Svecjeleri/ 5oIt>t ooec ilJZanbétugt 09 opførte

(19 mfb 932aat)e5o(5, fanbt .^er\?eb bet f tonfie ^]!}it(ira#

rcé 2^rc paa tH ^øiligfle frcenfet. //2)ettc Øfrifr,

ccffærebe be opbragte, falbtc be ^i;b(?e til Oprør; b C$

tlbbrebere 6urbe ftra|f«5 fom Oprørere." $J)et er imib*

Icrtib flart, at begrebet Oprør albeleé ifti er an»enbf»

ligt ()er; ^friftrt var i bit ijøief!c en C»be( , 09 ben

frcenfcbe franffe ^re funbi i alt }?a[b forlange ben

^folbigeé 2(f(traffclfc af f)ané $>mi^fytb , efter bet

£anbé Oowe, ^Dori t)an (ct?ebe. Jp«cførcren fe[\) tø- fuii

lobe v^orrcfberc og Spioner gribe. 2)et er løurigt mcec«

fcligt, at forfatteren til f)iint iSfrtft ci fremitoD 09

tilfienbegat) fig, for at amnbt ^afmå a(mé >5}?orb, paa S^arolcon, f)\>ab (^enecfi figet:

om 2lle;:anber: Hoc est Alexandri crimen aeter-

Dum, quod nulla virtus , nuUa bellorum felicitas

redimet. Nara quoties quis dixerlt. Occidit

Persarum multa millia ; opponetur et Callisthenem.

(5>ctfe er en eoig Jvorbrpbelfe af 21(ejranber,

fom ingen f?ort)enc|le, ingen .trig6(i)ffc fan ubflette.

^i)i naar ^n t)i( jTae: ^an foflbe c mange tufcnbe ^^^txi

fer, fan man (ægge til : o'gfaa Cattifl^eneé)# @ee Sbvz»

bowé lybt 2tor^unbrebé ^rønife i8o^» — '»^ølgcnbe

Omjlænbig^eber af ^almé £'i\) maa enbnu anføreé ^er^

^an tjar en rebelig >0?anb i aHe (Ine gorf)olb. 3 (^r^

langen Iffrte f)an ^og^anbclen ()0é fin ^arorober :5o5'

Sflcob ^alm, fom berpaa i btn anbræt)?e 33ogr)anb»

ling i 5f«n^f"^f «i" ^ain og i btw t)anbenf)øfatter af S5ogf)anblec

^tein i D^firnbcrg og b(c\) (Jier af ttw |?cin|?e 23og/

^onbel, f)\)ié i^irm« ^an be^olbt. 3 ^oraar^t i8o5

fcntre benne ^ogbanbling o\)ennce\?nte il\)^eittift til

S&Dgi)anbler 3eni|"cl), j^ocror veb ben |!agc|fe ^og^anb«

lins i Ixu^thnxQ, boQ, fom ^alm paaftob til (it £iD«

More magazines by this user
Similar magazines