#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

152

pal

^\)or ^f)ri|lué Bfco fø&t / 5ttné ^rp56e 09 ^c ujTi)f6t9c

Skørne ®raw o€9ratjclfeé|lcb ; OUe«

bjergets ^otte meb ^(abfeti/ f)ii>or ©et^fematie iaai, ben

Redige Somfrucé ^ra^jcapel, ben Bittre ^aifv ©rotte 03

en lille 9)2or':^fe pao ttn *piet, ^uoc ^^cijli jjimmelfart

f?ec^fc ; l)an faae oc; Jion, en .^øiaf øbe guultagtigt Ub*

fecnbc, f)»oi*paa(raip5aé'é jpuué, nu en armenijf jtitfc,

ftob tiOigemeb Jpufet, ^tot: D^obwecen inbjlifteb'eé, ^voc

ten f)cUtvj 2(anb fom ooer 2lpo|^ierne, nu en \5}?of£tee meb

ft ti;r!i}? Jpofpital/ 0; 9\uinci: af Sawtbé ^allabé; fpb«

ligt bcvfra i 2)alen SSsu'Jpinnon. ©lobageren og ^on^

9crneé®ra»e; inbe i ©tabcn »Smcrtené @abe (via dolorosa),

5\)origjennem S-fus gif ^eien til (in 2D>øb, ett

500 @!rii^t lang @abe fra ^pilatus'é jjuué , en diuin,

til ben hellige (^ta))é ^irfe» ^enne åitU, ^»ié ^IJ^ure

inb}Tutte alle be »Steber, ber erc moerfelige af (JOrilli^oré«

fæfleifcé?, ©egra^flfeé« og Opflanbelfeé'^iflorie/ ec i

gflfrtgbcn 126 og i greben 70 i^Fribt* 2)en er 6i;gget i

i ^oréform og banner tic borner ouer en iiHig ^labe.

©eifllige af otte D^ationer og d)ritlclige 9lcligionéparticr

f)a\Je beelt bene t&efibbcire imellem JTg og forrette beri

bereé (^ubltjenetle, ^ocr efter ftn 3iitué. 2)i|Te(rOrirrnc

erc: (JLat^olifer, ber repicerentereé af ^ranctifancrmunfe

af ^(Olieret (^t^ (^aloator i 3erufaiem, @ræ!er, 2C5i;é/

jtnicr, kopter/ 2frmcnier/ 9?cjIorianer og J^co&ifc'^/

©corgier og ø)^arDniter. 5>e tjen^gjørenbc »'Profllei:

og éjunfe af f>\)ert

More magazines by this user
Similar magazines