#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

158 V^^

fation / noar man ti t\)i>tHQtvt vi( Betegne ^flcjen

Pant)Ct levet unber ^eifernc fra ^abrioné ^iber , i

tre Hav, uagtet ^eifcren ()at)be Bevifgct en ^rifl af 10

2(ar til bettc ^r6eibe^ 93^an brugte bertil 2000

©frifrec, ifær af »paptnianué , lUptanué, Q3au(uo^

Sulianué, 9}JarceUué, ^ajué g[l2obe|linué k. $5c ere

i bet jpele ajfattcbe i famme Orben jom be to(\) ^a^lec*

$o\)C ovi Edi(5tum perpetuum, i 'ProCێ , gorbrag,

^^tt^ab, ^ormpnberfFob, 2frv, fienbom, ^tipuU*

tioncr og S^t^^^'cf^*^' €riminolret og £æren om TipptU

lationcr OvT tnbbselte i 5c ©øacr. — *5)?an falbcr 09 bc

til afabemii? ^rua flrevne tt bem meb ben ^emmclict ftjaalne f;imme(|?e ©nift.

goroittret bcfluttebe ©ubcrncé ^aber at flrajfe benne

^umbrif^igOeb. Jpan bcfafebe ^ulcan at gjøre et SBiU

lebeaf Sorb, ©ubinberne ligt i

More magazines by this user
Similar magazines