#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

Øvl 7

frc mere \ i!)crfii(?eti of O-fcnn^ ^fri^^, f^^ ff Spi( af

^cfii/ fom bane ^nttwjTc ^crn ()nvbe {^Mc^cr, et ^on

(rl,)^clfc o\3fr, ar ^un ci vor bicvfn ^cf^amr. %ia bu f

ne ^ib forfulorcé .^crfMqrn iicvl>iJrFi9t af Jpab ca 5^ip,?

rafclK. 93ian oilDc €n^c!^o.t i l)am fec en ftcr gcibii)6er

fljBnbtf)a\x Uin cacntlictr^t cu ffcr Sibcriia. ^aa!«*

fcce tabte f)an ^cn fibftc Xatcijc for ^cnncjler, 5ct mc5

meccu^^)ortcé CtCfnS tofiiftc oq l)anb(cbe |l?t, 09 or.*

faacé for ff i!fcfiøc ^o!F. S^av.é 2}:iMiiigrfIiiLMum var

€6cmicn. ^an (nbortrcbe flitiigt tiflt^emeb en vié

Jpomberg. 4)of!r^6ernp funte m?6 ^ercé tcu'.mc »^ovc^

fccc ci 6egri6e en ^rinfcfcé ^Uc6?gi«rlt95«t> * t>cr 6t|'aO

3fant> 09 ^un^f?a6er 09 tillngtc fommc en bc'i'mefig

®ninb. 2)a nu jpcrtugené Q5ema(inbc bfcv angreben af

en heftig ^f^olif, \(\a 5'cb b^f/ ot ^an [)avibc vill;t fov^

gitjc ^cnbf. ^un fom fig igjen, 09 man toug. '^ihn,

tn ^aupl)inen, .f^crtllgen af iSoiirgogiic, bcrncé v^'pntaf«

inbe og «lb|lc (Søn babe fcrt efter ^veranbre i 2larene

171 1 og 1712^ og blot en ^aottffgc an\'obéfoib, ^voc bc jøvrige Cægcr \>i\bi

finbe ®por af ^or^iffclfe ^ anflagebc ben c|t»''ntlige

Stemme 5^it hertugen af ijrfean?, bcr cmaiffcs rwib

Roués fgfogte^ifr, fem ^»'erbcr. (Jfrcr øf. €i'

mon er!!æiebe 5}?ab. 5??aintenon fe(\) jTg fer brnne

5D?entng t kongens 97cerx>c?re(fc. ^un to »Perfcncr

of 2)aupf)inené familie 6(e\)e ifire': Jperfugcn af^Sn^

ri;, en ^»igerføn af Jpcrtiigcn af Orfean^, oa ben ft^a»

gelige j^crtug af 2rniou, fem fHn »eb COiobgift, efrec

f)vab to ^ofbamer foregave, lebbebeå i ben faninie

^t;gbom/ ber Bortrtp ^ané ^orælbre og ^erfUDcn af

©ourgogne* S^^-igfl ubSrebebc JJcrtunen af Elaine,

€ubvig i4be§ naturlige ^øn, Slpatcc cm ^ennc '^cr^

giftelfe. 2>et troebeé afniitibeligt og jpcriugen fom

mccc enb em^ang i ware for at riveé i »Staffer af

•pBbefen. ^au ^ilUte fto, nu for .^"cnaen , men ei

fom en ^^anb, ber forfvarcr fin U}"?v(?icrub ; f)an

forlangte ot for^øreé i ^?>nflil(en ttUMiemfb fin ^(»c--

mifer. 2)cnne '^ornebrclfe m:fboaeb^ gongen, 'l^r.a

.^ertugcné gjentngne ^dn, Ui^u\)ftibi t)ai\ vel i, at

More magazines by this user
Similar magazines