#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

Van 16$

t)erne, og fpilfc« me& to nub ^Ictbt owrffufnf ©toffe^

gorubcn bcttc falbet man og fflatannc dlnvecrinfiru/

menter ^antaloné , Deb ^tilfe ^ainrcneé ©tag paa

©trcngene (Feer owcnfra nebab, eflcr veb Ovilfe SJ^etal*

»Rammere, eller i Jpager boicbe Øtnoltraabbe fpopnbeé

tit Strengene 03 ^»orucb bet fl^Jilignenbe Q^orpué [loacc

(obret*

Parttatotie er ve5 ben ifafienflFe (Tomoebieé 9)?fl(ler

gaberené SKoQe. 'Pantalonenfi forrige ^[æbnin(^ er for^'

(TicIIig fra bennpcre; bog ere begge oenetianjTe ©rag*

ter. iDen flflbre 'Pantafon bar ben faafafbte Jimarra/

«t 8tagé (ang Jfappe meb forte Overærmer og en fmaf

panfdt ^rave; benne 2>rogt plciebe ^joSmanbene at

6ffre i bcres ibober, og ben brugcé enbnu af 2tbvocater»

%i[ ^>anta(onené QLoftum f)ørre 09, at S&eenf(flrber 05

©tr^ømper moatte ucfre nfeet ©ttjffe. 2)erfor faibte

man og i ben ni)ere %ib benne SDragt ^antnloné* ^e5

ftet gamle Cofium ware bz flebfe råbe og Sin'rtffflf" fort*

2)a ^prferne ero6rebe Q^onftantinopel mif!ebe ^enrbig

SJ^egrooont. ^cle ^enebig fø'te bettc 5a6 \aa fmerte^

ligt, at man og Peb benne Srcgt forvanblebe be røbe

Unberflæber til forte/ tilregn paa (^fjægget reb bm

t\M 'PantalonérøajTe er forJFjelligt , bet gaaer runbt

om ^ageBenet, og løber foran ganbf?e fpibfl ub i 9)?ib*

tetr. Sovriat 6le\) ^efttn foricpnget og,m!^»^ 6onbt be

oventil mere folbebe »pantafoné veb knoret; ^' marra o

More magazines by this user
Similar magazines