#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

17* V^^

^flntomimené^tcf ifar v»rc en ^an^^na , bcr tjtfrcc

ftg fnnUgt paa mangfolbtg SSJlaabt og tidige laber jtg

fremiTidf fom et fnnligt jpceft me5 33c|lcn]tf)Gb oq mang«

foltNigt Ubtn^f. iict fan løurigt være laant af ^iflorictt

cUcr >l}Jpt^ologien eller et virfeligt cp&igtct f. (Jj:. aliego/

rij?; bet !fln v)i&ere, efter ben ^er}?enbc Stemning, jom

J^anblingen ubtri)f!er og Bcvirfcr, være alvorligt eller

jpøgenbe, natvr eder fcnrimentalt, og i i5et)anb(ingen

fnart flrcngere bunbtt, fnart unberlig^ogp^antaflilFban«

r.et. 5J?en egentlige ^ragcebier fan^pantomimerne (ige*

faalibet vcrre fom borgerliat @!ucjpi!. ©cberber funnc

nemlig ei f)ove ben ftrofngeSammen^ofng fom be f^rfle nbt

forbre; be ere ogfaa mere Ubtrpffet afben (evenbe^slelfc

enb af (8in&et og ^anfcverbenen, 03 berfcr er 'pontonii*

mene JJanMing fer en !X)ee( mere af (i;ri(?2rrt enb enfam^

menK-ngenbe ^Blclfcéfiljianb, poa biv, anben i^h ^^^n at op«

^æve ^imifené .

(g5elvflcfnbigf;eb , ()ar man narjlcft

overalt funbet b^t nøbvenbigt at forbinbe 3)?u|if meO

pantomimen. SO^upffen maa i bette ^ilfælbe ci vaf»

More magazines by this user
Similar magazines