#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

e aft for itbft'% men fammentr«n(^t og (^aracteri^

(lijP. 2)ie» (5?c6erbefpro9cté ^Jur^nt^mie ec cnbnu et

ficgemctg ilrenge rbptOmijTe QJfvargelfe, fom Bcvirfc«

t)eb ^øbbcrne* 5)ertc er 2)anM'en , fom tifl nof i

fin gulDfontmen^cb ei fan tarnfeé uben afoejrlenbe

®f6erbcr. 97nar berfor en JpiuMing frrmflillcé »eb mi«

mi|l 2)nnbé frcmfommcr en Skadet. 5?)alettcn er berfoc

(Icbfe pontomimiff (uDen ©proq), f?jBnbt bet ^tlt Hefte/

meé rf)pt^mtlTe ^ev«c|€(fe inbjTrofnfcr (;^e6crberneé 2(n^

»enbelfe, men pantomimen fon oqfaa være uben S5anbé^

mee|^ inbffrænfebe gor«

09 falbeé btt »pantomime i ben I

jlanb, t^i ben ubttvjffer alt mcb (5)eberber i mecjl inb»

(Fiflfnfet ^ttpbning. pantomimen ^ar bet g^iemeb^

at vife bea Icvenbc 9jZennctTegc|lalt over&oDebet , i ben^

c^aracreriiltfFe 23eti)ben5eb, 55aIIettcn at »ife be afyejc«

lenbe Se^eméformcré pnbigc 3?)etpben5eb oa gpfbe ipanto*

mimif! afmoalt ^evopgelfe, begge i poetij? ^Diangfolbi^tf

6eb og bromotiilUboiHina. -- Ubtrpffet pantomimtjF

ballet er berfor enten en 'Pleonaémué, eller bet 6etpbec

en faabon ?5allet, f)\)ori jlreng vi)X)\i)miif Cegemé5e»fl?gef«

fe (^iJanbø) afwcjcler meb ^remftilliiig vcb ©ebcrbefpro^

uben famme. Tif bette Slagé cre noeften be flefte ^aU

(etter. »Pantomimer i inbflrænfot ^orflanb ere bcrimob

lan^t fjelbnere. ba ben poetijTc Opfinbelfeéfnnfl i benne

^rebé, faavelfom bet mimiffe galent, ber mere trabct

til6a9e veb 5)anbfen, nuomftunber er 6(evet fjelbent

©anbfefunllen berimob tr^olber alerebe mere ^fnlcbnin^

til bene Ubbannelfe berveb, at 5>anbfcn tillige er feU

fPaSelig '^ornaielfe. — i?oé ^ræf ertie er en faaban Tib*

ffillelfe af 5)?imif og 5>eclumatton, [)\)orpaa fantomt«

men 6eroer, uSefjeubt; til 'Poeflcné ^remflilfinq forene«

t)eéa}Jimif og funftig 35ecfamotion meb ^)iufifen. ^tn

t)el finber man [)Qé bem , at en ^erfon fremflillebe

en Q)()aracteer veb ©eberber og funllige S^evægelfer efter

5!02u|ifen (berte tiffammen falbte @rafernc oQyridig, ^ot

merne saltatio), mebené en anben beclomerebe bertiL

^eb bef^amle ^r)eatreé Omfang og be Spillei'beé $?ra^

ftanb fra ^iljFuerne, og \)eb ben rBpt^mijFe S5e\)cegelfe^

fom lebfaijebeé af 2)ec(amation og 3(cfion, var bette neppe

ni«rfeiiflt 03 paafalbenbe, SJibere Heve vel enfelte ^itu«»

More magazines by this user
Similar magazines