#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

174 Vcitt

tionn 09 g)?cnne|?og feer man af et gammelt italienff

epigram/ r)Vort ber ftgeé, at 'Pantomimerne f)ave faa

mange funger fom Seminer paa legemet, l)^ov vibt ben;

nc itunfl maa l)ovc vårret ubbannet ^eé be ©arnfe. Om

pantomimerne fac^bz man; betanbfe @ti;ffet (fabulaiu

saltant), efter ben ovenanførte vibtløftigere 32>eti)bnin3

af saltatio), og bereé ^pil Blev accomvaon? ret nf bactxft

lijTc ^løitcr* (Hfinefpil !unbe ligcfaa libet finbe (Breb

veb bille gremfrillinger fom veb ee ©amleé ©fuefpif,

forbi pantomimerne faavelfom ^fuefpillcrne Betjente (ig

flf 3)?a(]Fer* ^at^pllué og 'Ppfa^eé, be flørjte »D?ebBei#

lere i benne ^iinft, af bvilfe ben førfie, ^JJopcenaé'é 5)nt^

ling/ var ubmærfer i bet ^omifTe, ben anben mere t bet

^togijle, ^9loé 0. H,, gjorbc ^pcc(;e unber 2lu9uft 09

I

More magazines by this user
Similar magazines