#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

176

P«o

^aue ubmcevUt fTilfct StoufTcau faa trcejfenDe f)ar fTilbrct meb

ben prop^ctijTe Q)ttring, at benne lltte $e engang ^xlbt

rojle f)c(e (Juropa. »]>oo{i nebflammcbe fra ^nanfeeiig

coijiff familie, ^ané skaber feabre f)am i en 2(lber af

29 i(ar ril d^orferne, bec erfienbte [)am fom ©eneal^

CpmmifTaii* for ^cle 2)cn» oxmzb f)an bfe\) paa en gfenrtemgri6cnbe og

forflnnbig 'pian til at for6cbre bit foruilbcbe ^olfé %ii»

\lanb, vare {)Bi\t uelgjørenbe for ^orjTfa. j?an orbnebe

gorvaltningen, oprettebe et regelmopfTigt iroppecorpS

og (liftebe et Univerfitet^ for at give fine l^anbemopnb

^anbé for Tfanbébannelfe, ^^an ab\Bb ben (Irenge

^avbing og eliTebe i ^am Corftfaneren* ?0^eb J^elb unfc^

l>crtrpfte ()an S3Icbt)evnené 6ar6ati|?e €)fif tf)i før ^an*'^

^ib vore ^U^orb blevne u|tra|febe. £)en fFilbte (Tg nu

fra ©enua; og Q^aolié 3nb|lpbe(fe tifintetarorbe alk

«3>engcoffrc^ ^vorveb i)Hn iHepublif \>\lbt tilfjøBe |Ig bc

trobfige 3nf"^a"^i^^ Oi)biq()eb; men Imfaa virffomt op#

muntrebe r)an fine ^orfer tif ?fPobf!anb mob ^ranferig^

^aa6en. ^a be i^ranffe i Jfaret 1769 erobrebe Øen,

$i! 'lOaoft, fif i^cpbrenelanbé lovgiver og ben briflige ^or#

fvarer af (T'^rftfaé Uafbænaigbeb, til bonbon, [)vor man

6ef)anblebe f)am meb ben flørfle Kgtelle. %\)\>t 2far ef»

ter aaSnebe ben franiTc Slevo'ution f)am en npe 2ø6e6ane»

^fln venbte tilbage tif fit i^cEbrencfanb, 5vor f)an cnbnu

flcbff befab meaen ^^^fli^b^Te.

More magazines by this user
Similar magazines