#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

prto 177

fcet lot/ tourene I79> ^9 i7SJ2 9levolutioncné ©run5»

fjrtnmfier, men fufteee fnort^ veb ^et t ^ranfcrlg tllra«

genOe Tfnorc^ie, ten hemmelige 23e|lutntn9 / ot ()cet>e

^or|ifa til en uafOffngig Ctat. 5Da Cct jacobintfc 'par*

(ie m«rfcl5e ^ctte cg baué iKepuBIifani^mc fpnt«^ mi^tæn«

ftltgi *Parié, 6ul^rc ^an i 3)^ai 1793 en^DnUilto fammett

t vjorfita. ^er u6nffvntc f)am til ^orferne« ^rTfi^fr.c og

dJcner^iUffiinué. 9^ationaicon»entft bcfalcDe t)ani nu at

ms^bi iov bete (^franUt; og, ^af)Qncifom, 6(ev f)an

»c^ et I^ccrct af ^ongrefTcn af J7&e 3"lJ erffcrrct for ctt

(Stafgforr*t)cr, 5er v^r @ti;l6 i, ot (^rpebitionen mob

©aruiiucn nuclptfefcc«, og , fom unDcr (^nglan&é ^»/

f!i)ttc(.e t)a\)5e \)i(Ut qjcrc ftg til uin6|?rafnfet Sptt^z of

Cotfifa. ^il ^c^ne ^ib {)ax>bt ^>aoli lc\)ct i bcMTe ycor«

ftoaflfe nicb fomtlien ^onaporrc, men nu erffffrcbe

tcnHC fig afajort for bet joco6in|lt ^artic, og 6egge Sa»

milifr 6(e^oe for |t€bfe aDffilbte. 3^ii forbonbc paoii jtg

n;c5 (Jni-^lanb, og i februar J794 bcgunfligebe \)a\\ cn»

get)Fc ^rl)pper{^ fianbtng/ ^iMlfc, forcncbe mcb r)am fcT*

brei>c te i^rant?efro 2)cn» ^Ren ^an faoc ftg (!n|ftt i

fine ^oc»olbe;

t>eb (In jiorbinbelfe meb (£ng{anb tabtz ^an og ^illib og

2fgtelfe t)oé en f?or 25eel af fine ^anbémcenb. fertil fom

^an« ^^ienbfFab meb ben engeljle ^iccfongc Elliot, bec

"tilflob f;am mtnbre 3n^f^»^clfe enb ban ^nf?ebe» S^an

^olbt bit faalcbcé for bebre ganbflpe at give ^lip paa hi*

dieringen og gif tit bonbon, 5»or ^an levebe i €tii^eb af

en for ^om i\tUt aorlig ^nbtcrgt af 2000 'punb @ter/

ling. a^apoleon« Q^er^mmelfe Og ©lanbé (Fal ^a^t op«

ft>lbt 6om i ^an« eenfom^eb meb iverfpg Utitfrebé^eb*

Unorgteligt l)ørte Q)aoti til be ulpffclige iK\i

pur (le 5^ mer te bet v«r, at fee et ^eelt 2ivø ?)(anec

More magazines by this user
Similar magazines