#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

I 8a Pnp

^vorpio en fln5en tom Stamme, netop af TitUti

€:tørre(rc, trpFfe« unbcr formningen. (5fter;gcrmf

ningen tager @pen6cn SHammen p«! 09 jlpbcr ^or*

men paa et (fraa SBrott til fin i^ammerat, ^er (»g«

ger Hrfet paa en ffiltrfabe, giper 6en tomme Jorni

ri(6aae og vebblipec at op^oBe ^apiir og |^i(t i en

^aufc^t. 5ra Denne ?>aufc5t [6Iiper ^anbet 6ragt

6ort pe5 »DrejTen 09 2(rfene faae gaji^eb. 3(rfet ab^

ffilleé fra ^ilm og prrfTe« enDnu engang for|tgfc(»;

pint føapik enbnu ffere ©onge, ^Pori netop ben 6eb*

fle ^i(6erebelfe beftaaer ; berpaa følger tørringen,

Bcbfl paa SRøcflape nben gufftroff^ efter tørringen

^limningen, ©enne fPeer »eb at bpppe fiere 2frf i

en Parm CiimpeKing/ meb 2((u«nti(fcetning , tet,^o5»

6'rfab. ©et (imebe ^apiir tørreé nu igjcn, be fammen»

f lflf6enbe 2Crf abffitleé/ be 6e(fabigebe tageé bort/ og be

fiobe (»ggeé i 33øger/ ^poraf Øfrippapiirébogen regneé

til 24 ?(r!. 2)cnne giPcrman^et5ebog®(at^ebunberert

fler, 6rcb Stampe, paffer bemfammcniCag af 20 ^øgep

tUiv eet SHiiS , f^mih tgjen jiampeé og fammenpaffeé

t 'batter, ^^oraf ^per nbgjør 10 fHiiU^ ^opiir til

^fripen, Regnen/ @u!fcrpapiir ic. gjøreé af en 3)?aé«

fe^ ^pié diering ei er fortfat tif gorraabnelfe. ^et er

flofrft, 5aarbt og elaltifF. ^rpfpaoiir^ ^apiir til ^o6»

éerdif, .^ortpapitr er tilBerebet af en forraabnet 9}?a|Te

cg bløbere. Couleurt papiir er forfofrbiget enten of

faruebe ^mbe eller farpct ^celtøi/ eller &et farpe«, ma«

Ué oa trpffeé efter tørringen; bertil ?^ører t^^t^S

inapmotpapiii- , C«petcr» (tomept^^tapiit er et

©loge «8frtv)paptir af ringere ®ob^eb. ZtyfpApiit

er ulimct, (lærft forraabnet. (Bnltn og @0(x>pdpii*c

er paa ben ene ^ibz opettruffet meb a)?etol6labe. CtæP^

papiit er ulimet graat »Papiir. tnarrofinpapiic

^ar i;)b Sceberfarpe oq iprcjTcbe "^fr. poflpapiic er et

fint @lagé. P»^o patria ^ai* fit 97apn af bet faalcbeé

Ipbcnbe ^anbtegn. Bteenpapiir clier &i2fipa}p er et

pfb iManbet 3oTb effer 3

More magazines by this user
Similar magazines