#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

tDJalfc 00 talM ogfaa fcf)n)ci5er ^apifr, cnqclfF fUcc

franfF Q^apiir. ^oruDcn ^(ube ere 09 mongc 'Cec^etabi«

(ter ftitUbt tii ^opitré tilbcrcbclfe. 2)r. €d).^ffer^

©upcrtiitcnbent ijKegcnéDur^, tefjenbtgjortc i765r i fine

gorføg, kopirer, 5er vare forf«r^ige^eaf'PoppcI^(^/ ^e»

fpere^er, ^øvlfprtaner/ ^raforter, 'Sflotavitt, ^fraa,

Sti5|Ter, SHørflangler, 9?3be6(abc. ©cngec anbefaler

ttvtil grønne ^an5traa5e, conferva^ ^r)inffcrne rage,

S&ambué, ^otbtttbavf, @ilfe; Sapanefeme 'papiic«

morbartrofcté l^arf, Morus papyrifera, fom fcc ba

^anbit meb 9l(téliim. ^tintraabet 2fé6efl giver ufor/

6r«n&eltgt ^aplir^ Pap, pappapiir faltté ^apitr af

flor ^^ffelff og ^a|lf)eb og 6(ev forbum tilbercber af man»

se fammenlimebe ^apiirarf, men nu forfcjrbigcé bet of

(lette ^e, bliver fnufet til en fufbfommeit

5Deig. éiben fommer benne ^eig, ligefom ^apivtt i

et ^ar, ^vor btt veb former, ber f un veb ^øiben af be*

reé 2aag, ere forffjelfige fra »J>apiirfocmen, øfcé ub eg

prefieS. 2>e prefTebe ^aparf bim nu veb S formebe S^å*

ger tørrebe i luftige SHum og efter SBe^ag (imebe eUec

itu.

X)apiivmad)é faibté en Wiafft af (lampet ^apitr,

^voraf man banner alle^aanbe ©ager i ^ormtr. ^Daofer

af en faoban 30?afic fammenliimcé nu af ^pflpiirjlrimfer/

tørreé, rafpeé, breieé og (a!fereé. 3 9^orge er en Stin

fe, ber fan rumme loeo «J)^enne(fer inben i bcflabt meb

m faaban tDiafTe/ Ovorveb ^»ggene ^atit faaet et gfat

Ubfeenbe og ^arig^ebj ber finbeé af fanime ^atnit

fmuft bannebe @øilcr, figurer og ^aéreliefé. ^cb

en ^ilfatning af S^gge^vibe, ifalf og ^irriolvonb ^ar

bette ©(agé ^Papiicma^é er&clbt t n betybelia ^aftt^tb 03

Ufor6r

More magazines by this user
Similar magazines