#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

Prtt' 15? 1

parrtticø C^aria ^^cfflTa), fobt i SS ten 17^9,

er ligcfaa berømt »eb ()enC>cé aUe optralt, f)VDtr

bun fom/ tfofr i ifonbon 1785/ ^eunbringog Deeftagelfe

faaoel for f)enbeé talenter fom for f)t\\b(é Ufpffe. @flfr/

Defeé rørenbe veeb f;un at forebrage fin SfieSne i en€on»

tate af ben Hgefcbeé blinbe asiater ^feffcl, fat i iD?nflf

flf ^ojrfucb. ^cnbeé »§u!omme(fe er bcunbrlngéPOfrbigC

tro; t)\xn bictcrer jTnc ^ompofitioner, f)Poraf 2fntaflet

et er (tbet og fom for ttt mc|!c ere for

More magazines by this user
Similar magazines