#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

194 P«^

pg berpaa 150 'iSfliit lotngcre inbe I Canbft toeb 9)ara/

guay, I)uor 3n&5i).A9erne »arc minbre fi*icier(?e, SDicii

40 'kav effcf (158 O &^«^ ^" '^f af ^panierncé t»i»oj:en«

5e 2^avit, til en 6etiibe(iq Jpanbeléplabé, fa o at bet ene

flf be fire ftorc fpanf?e ct e9cnt(ii)e

^(»raguap rocb Jpot»cb(robcn la 2(|Tumt(Dn, 6(e» i 2{artt

1776 tnblcmmec i bet npcoprctrebe ^^icefongerige iRio

be la ^13[ara. (Jnbnu far bette 5ib5pun!t »ar »Paragu^

al) Sfucplabfen for en mec^ct ititercfTant ^egi\jeni)eo,

ber 6(er) JpovcbniotiDcr til ben i ^ibsrummet fra i759'

i767iBpanien 03 "Portuqaf paafutvUc Opl)arocire af

^efultcrorbcnen. ^?nnc Oi'Ccn/ ber (lebfe ubmarfebe

fiq veb en uBcarænbfet jpcr(?efi)ge , f)avbe alerebe i bet

I7^e 2(ar[>unbrcD (1640) fflfiiet fofl ^ob i ^iint herlige

2 »nb. Unber bet )?ore(>ii^eube, at be nye doloniftcré

Ufæbefi9f)?b / Xiav $!tilTion5\)csr£et meget til jpinber /

giorbc be ben fpanlTo Dvcgjering bzt Sor|iag , at OJtifl'i*

onéforretninc;en i *ParaQuap maatte ooerbrageé bem

(meb UbeUiffcffc af alle a bc meb bet

fammc tti6fibe IT9 , ber at gi>re bet fpanjTe ©prog

^erffenbe , cg for ^^er manblige Snbopgger erlæg«

ge en »piaftcr til ben fpanIBe .krone og ipaa Opfors

bring frille et vift 2fnta( af b^m tif ^oucjcné ^{encfle.

SHegjeringcn antog bette ^ifBiib og gjorbc berueb 3cUH'

terne itqefom til aimægtige j^crrer af btttt 2a\\b , T^vor

bti fort ^ib forftPbe faaicbeé at fættt )Ia fafl ^ at be

fnart bavbc 31 3}tiiTionébi|lrifter (Do(5lriuæ) meb ett

golfemængbe af me?r enb icoooo 3n^&V99«re unbec

btveé ibercebcm. 3ngtn Spanier taolteé i bific

More magazines by this user
Similar magazines