#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

P(ttr 195:

tfti mctlcm crfit()ifernc 05 ^panktnt (1540, ba ^ra#

fiUen fal^t til ^^crtugnO fil ft f-^n^ ^flftkn af 9\c«,e^

ringen, for at funnc ^olbt gienbcn Borte fra (^rombfcr^

11«. Un^ep ^aa)Tut)^ ot tnaatrc flffre flg mo) te vWtt

3^a5ofolfé 3(nfa(^ oph>(i9eDc be nu cg gc^t^niiifier og

tanncbc (ig fjalebcé en formelig ,^rigt|tat/ tmb Ctn fiint

bcregnebc (frf l(?rii:g, ntbecnevtlDe 6cfliibc U^gifte^ne

fccrtil af ConDcté ^nbtcrgtgfilbcr/ iibcn at forlange noget

flf ben fj)an|?c Sicgjcring. ©aalebeé f>av^e be (ibt eftec

libt cprct(ct en ^tat, fom i bet i^bc 2rcrf)unbreb om«

fattebc tct egentlige ^aragnop, ^ucfiman, Sito te la

^Mata og ^orrcgimento ^arja ; Verbet for ben birigeren*

De 'Provincial OQ f)ané fire ^^onfultotorcr »ar ^orbova/

^voc ogfaa en ijfijTcle var tieven oprettet* 3fHH'"efne

vare i iBcjlbbelfe af ben 6c[eJ?anbfl meb U fofteUcicVanbé

probufter; br 3nbføbte funbe f)V«rfen ojore frie ^rug af

bcrcé*perfon^r, (Jr^V'crt) efier bereé gormue ; 5"9fn ar*

beibebe for fig fe(t>, oKe i ^«lIeb«|Tn6/ men bc 6lcve ber«

for og forfi^cbe meb aKe 9?ijbvenbio,5eber af ben oimin»

tehge^tatéc^fTe. ^eD bereé floge Opf^rfel og falj^e

gremfttlling af ^ingencé ^ilflanb lp!Febeé ttt bem ticti

f?en i 150 J(ar at jlujTe ben fpan[!e SKcgiering oq tiU

frebéfliiie famme meb ttn pnalagbe maabelige ^opjTat.

^ractaten af 1752 mellem dronerne (^pani*n og ^or»

tugal, ^vorveb 7 tD?itTtonlbifIrifter af Sefuitcrne^ 9\igc

6!eve aftraabte til 'Porrugiferne/ gav 2(nlebn(ng til Op»

tflyrlfen af .'^s'fuiierneé fonbe flaner, men og af bereé

^ropftcr. ' 5>a bijTe i ^ørt^ningen vcb hemmelige SHffnfec

^ovbe føgt ot vcttte ©tribigbeber om GrcfttbfeBeftcmmel/

fen mellem (Spanierne og ^ortugiferne, for om muiigt

inbre ^ractatené ^ulbBprbelfe, fa enbog opl)ibtet

3nb6pggerne tU, meb ^aa6cn at mobfoptte jig bc til iJ5e^

I ingeforretningen affcnbte fpanffe og portuai^(?e Com;

iniffarier/ erfjcnbtc man enbcligt, faavel i 3)?abrib fom

£ifTa6on, ^vitfen farlig \fflaqt ber var i bifTe lifnge 9}iun#

feé Jijopnber* SSeoge fagter forcnebe fig nu imo5 han,

men be be^øVfbc bcrtil en 6eri)be(»g (Btprfe, ba 3efui«

terne funbe Bringe en vefubrujlet ^ regufffr ^rmee af

2COOO ^^anb paa 5^enene. tOtcn bereé ^imc var fom«

mjn : be 6leve flagne (1756^ af ben forcnebe portugifij?*

More magazines by this user
Similar magazines