#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

ic?8 P«t

D«9c(fe af^ænc^c af Sy^crijcrne 09 3)JuflPefft)flemct / fan

øfpDet for ben raralt>ri(?c ^i(|lan^ !un vorre i Begge

tiffe. 9)tfn, ba "ØJiufFlernee cicnDommcllAC Sunction,

nciniig S^r^cea^ffen, felu iqjen er giunfecc blot i 3n^fli)'

belfcn af Oc opNocnbe D^eroer, foa følger ^eraf, at en^

^oer parali;ti|f ^tlflanC) ()ar fin @run& ien S&etøvelfe

af »fuiictionen i ben 55ce( af D^croefpflemet (fee 2(rt*

97er\)cr)^ ber er ?!}Jibbcl for ^ølc'fcn og ben toilfaarlige

SSepflpaclfe, ofrfao i .^iernen fom Centrum for f)iU 9?ei'^

t)e)p|teinef, i be fra famme ubgaaenbc O^crwepar, i ben

for'ceugcbe 'Dtarvé og 9ii;gmar\3ené D'?er\)cr, Øwneté,

^rraeneé, ^otnbcrncé u, ^rffffcr D^ervefunctionené

$5eL^i^vc(re »^iernen i Dené 6?fe Omfang, faa paofølger eti

olnunbclig por-jfnrilT ^ilflanb, bcr ogfaa falbeé :?fpop#

ferie eller '^laqffob ; ti-a?|tcr btw fun en Seel af ^icrncn

cUer eet af be ouennæpnrc 9?crvcpartier, foa frcmf onimer

eenfibig IJeg?mé»i!am^cb , beclptié Cam^eb i ^nftgtct/

^rmcn/ ?5cnct, benene ^ibi, 5[Runbené ^orbreining ,

9)?ange( paa v^vne at 6ep«ge 2(rmcn eller Skenet, ^an^

$el paa @prog ic. 2((f, f^Pab ber \)eb^o(benb€ forfipr*

rer eller cpbffpcr 9?er\?epirffom^c^en fan frembringe en

para;i)ti|T ^i(|lanb. iDc f)nppig|Ie hårfager ere be, bec

6epirfe ^n^ffen paa S^icvntn , 0?erperneé 2fbf?tllcffe,

^rpffen \>aa

eller vanbagtige ^cebfFcr /

More magazines by this user
Similar magazines