#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

par 203

m^citt ubtfycic^tluyti, ba ^c i tn 3t«!fe af Hat f)a\)bc fcct

6e fleftc af ^urcpas^oue^ficfccr beføqte af fcefranjTc ^rop/

per. ^ref»0efinnclfcr fra ^iiiUeticrnctf ^alla&é»

/p»a^ »parié ril for)T]eIlige ^i&cr f)ar libt , f)at £>et for

^et nicitc 6ci-CL'ft ftg felr, fra betl vilbe ^orbfefl ben

12te 3un» '4'8/ ba 'p-øbcfen opclfcjbe be fongne 3fc*

ma(^nac«nt i)va)crif/og fra Den afflyclicjc 23arrf)oiomæu5*

nat C24^e 2(119. 1572)/ &a tiaari9e cat()o:(?e S&Brn

niprDccc be SHcforniccrteé ^uoicicbBrn / til ore lEfucfpif,

SKomaner^ npbelige (^y^plcté^-Opcraban^fe^inber , bet

opføre ftg ret clfFoætbict; efter »ore Opcrijler, ber ^fltJe

ret megen ^nt^t', efter 'OJinbemcifclIe (J^tairon, ber

bfcfamcrce ^eri til ^enrv^felfe men bc vite ei/ at ber

t ©runben iffe Qi'océ ncgcn arufommcce Station enb tin

frcsnjTe (qu'il n'y a au fond de nation plus ctuelle

que la nation francaise)/' O^JIIIof forfi^frer i

fm Gér.pcomie ('parié 1807) : ^,?5egicrfi 09 5^refij^

ae ere be §ran(?cé (ifcer ^parifernre) OerfFenbe SibeniTa^

6er; benne 9"^arion er cg meget ubartet i be flore ^te#

ber 09 i bc omfigqcnbe l^^nbi^l;?r. ' ?mcrtiibe({g|I 6ei

vifcr ben 5>eef af Code civil, 6cr finger at ftffre »per^

fonerneé SKettiarvcbcr og gamificfor^cfb ocb utaUiqt

former mob ber unaf urljgjlc og lifligt^c ^f bragerie^ faa*

relfom^^friftet af 3}iCiran: causes celebres, f;\)or

raffineret 'Pariferen er i ^orSrtjbelfe* iX>e!acrctr, ^r^v

6una(bommer t ^erfaidcé (Tifbrer, i ftn« Reflexions

morales sur les déiits publics et privés, Paris

1807^ gBfgerne af krigen i O^ationené fæbdigc f?or/

vilbelfe/ ogubraaber: ,,faa meget f)a\)e ^cflpfj 09 Siov^

fpgc forbflrrtjet hjerterne og gjort ^IJ?cnnef?ene (i ^ari#)

fortrolige web 5[l?orb." ^iiJe Øfrifter, faavelfom Almanac

des gourmands 09 ben pari|i|?e ©afrtonomic

More magazines by this user
Similar magazines