#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

S)irectør for ^DJiltfoprJofpitalerne/ fom men alb^z af te engang faa berem*

te franlTe t£5iruvpcr. ©a vel intcfjlebé, fom i ^arté,

^\>or^ 3JiiUioner6 ;Øn|lcc cg 5ornøben[)ebcr fnfT«lf«rrf eC

Uoen5e/ fanbfeligt og aanbrigt ^olt, ctf)\)?rt galent vcef«

Ué til ^^n pDerfrc Jtraftanltrffngelfe, faa fan man vente^

ot alle Oyer^aabig5c^ené, (^magcné og ©loeOer'é .^im»

(itv mane ^i'ifit^cHg^olbe fccrré *J>anat[)encfer mc5 Cctt

florc 'parifcr vS6vtél)e{gen ^Dioten. @p?i(ct er en ^0^

vebartifel for Den fcelpfrne forfcEnaeligr »parifer. 3 in«

gen ®tab feer man faa mange Øpeile overalt an6raatc

fom i '])ari^, fro 21rti|te 2)eciotteur til ^affé be mille

Colonnfé. @om Oefjcnbt opfanbt ^ranjl'manbcn %\)t^

vart ben ^irnft at \idbz

More magazines by this user
Similar magazines