#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

Oa mt^tt ttaturfiQt funbe Ceqou\3éé 2)i(it, mérite des

femmes i fott^ib opleve ni Oplog. J^ine dla\>nt 6et)lfe

oltib, flt Cvinbcn i i>aris langt oftere cnb onDenflcCé

trcfber u6 af fin ©phcerc. t)}?en f)\)or(f ^eé funne 2ivtt€

jpmmcre og f«&cligc ^or^olt »in^e bcrveb? — Øam»

mtnf)olbet man cvcnonførte o« mcgpt anbtt, fom f)€r

neppc funbe anti)bcé, fan ftnfccr man 33inebct af ^arife»

ren ei at uofre bet fcrbc?(avutgfie. Om man enb ti \)U

anvønbe €f)ampforté ^filbring: le cara(5lere naturel

du Francais est compose des qualités du

singe et du chien couchant^), paa Q)Qrifcccn^ faa

give bog ben franflFc f^evolutioné 25 Zat f)an] intet otre^

fulbt ^ibncéfn;rb, C)Dob enten man betragter ^anécu»

lotterne og ^i!m«nbe;ie i ^orffofberne, cUer (Jfcganté og

SBaboubé paa *SouIeparbernc. 55cn ofminbefige »pari/

fer feer (igefaa ncioenbc fom forbringéfufb og ffott neb

paa ^rovinbfen. »^an maa berfor !abe fortc^Ue om fig,

ot en 'Parifer engang t)eb ^pnet af ben 6rebe 2o(re i

37«r5eben af S^anteé alyjorfigt fiol f)ape ub6rubt : ,,^aa

ministre bet er en fmuf Slob for en ^ropinbéflob !%

^ariferneé Q^bpftffe er i 2f(minbt(ig^eb {iinbt; f;ané

?8vp;rt er focbeelagtig, 5ané 2fn|Igtéfarve Bruunfig l\)é,

fjané ^aar og ©ine ca|ianie6rune* ^an fever olmim

fceligt ganbffe for ØiiblifUt og er en ^f i6ning af ^iben*

UbcFpmret om «lt, ber ligger. ubcn for f)ané ^pnéfreb^,

tragter ^an ci efter anbet enb SUpbelfc , Unber^ofbning

og ^(bfprebelfe* 5)og ^nber man i ØPibbeIcfofTen megen

©obmobig^eb og 2(ErHg^cb.

More magazines by this user
Similar magazines