#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

Pat 217

nofwar ^arfamentcrneé ^orfafning i ^etf^^rc iibec

gonDlTe foriTjelli^e fva Den npfre. ©^bunnligt t)a\)*

te gongen alkri^cr pQo Det ®tcD, t)vci: l)iu\ f)olU Jpof,

et v?u(afallec og onDrc 2(£?e!6aiflrnb i i)viciet; oq tiHe maatte

(jfgjørc te øvriAe ^afalferé og llnCcrfaatteré ^trittgbt^

ter. ^ørft i ^irct 1307 tog ttnne vantrcnte lSom|lo(

(it fafle v2a?tc i 'parié, og vctligc^olC'c fia J^orratig, ta

ter ogfaa i antrc iKigeté etater itiftctcs i>ai:lamenrer.

SJ^oger før i)a'obi man alerete begpntt nf optage uafceltgc

SSijibterc i 'Parlomentit/ forti t? otciic,e i TUm'wbdi^f

f)ct vare altfor upitente til at utøve 5^ommcrctr.&ctet»

elten 6lc» €n5\3er anfcct for atclig, naar f>au cr^oltt

en faté i parlamentet, om 5^n cg var af borgerlig

Jperfomii. 3 bclc S)iiget vare 14 'Parfomentcr, tet i

^arié beltot af 196 virfeltge ©tfitbere og fofitcfeé man^

ge overortenlige ; f)tv)?cb practifcrete over 500 2ftvcfa^

tfr. ?D?an fon teraf flutte jTg til ten »STicengbe

More magazines by this user
Similar magazines