#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

220 pac

|T(Fe 09 mo^ ^p5?n tit JfDennincrnc, ber flt|!ifle btt fra

bet ^ofcanfFe 09 @enuc|i|Te. ^tt in^6efattcr 102 0.ua»

bratmife meb ouec 380,000 3n66nc;Aere, ^ubfom\\tv^

nc vare forDum forpagtcbe for li >]Oiiifl. (55i)lbcn. £anb8t

frcmBringcr meget og oobt ©iffe, ^orn, ^iin, Olie,

JpamD 03 l)at fortrcejfefig C.vægatjL Sttbbpggerncg

^unfcflib inblTi'cenfer |Tg n«|ten olene ti( SScarbeibclfc i

of

©ilfe* — ^ovebftaben ^arma ligger veb en glob af

lamme D^avn paa en flette og ^ar ot)cr 30,000 3nbi

bogQere. ©faben er befæjtet vcb (lærfc D^ure, S&aftio^

ner, ©raver og et ^JtabcL ©aberne ere for bet nieftc

fmuffe og v^ufsuc af en gob ^pgningémaabe. 3 .^tr^

ferne [ccr man abjiidsge 'iji*cfler|ii;f!er of CorreggiO/ 2an*

franco og ^DJaajUoli/ fom alle treere ffDt« [)cr. 3)eit

bijloupcltae i^trfe eier bet berømte, men nu bcjFabigebe

©ti)!fe af ^orreggio/ *0}?ariaé iptmm?(fart at frefco; og i

t>tn ^ctftgc ©rave kitte 6einibrer mon ^abonna b^Ua

@CDCcUa af famme iSrreilcr* Midm Madonna della

Steccata er feeværbig formcbelfl bet farnef«(Fe ^ufe^

©ravminber og (Tainicinfrfforteret for bet« ?Dia(erier.

SBiflForvcn frob forbum uuber (SifeBiJToppen af 2io(ogna»

^il ©tabene ^ttr!vcrrbtgf)eber ^orer btt r)ertugelige

^nflabé meb fceré {Otolerie.' og ^unftfomling, ^voraf

bog be foftBarefle Stoffer allcrebe 1734 Blcve bregte ti(

37€ap«f, be 1765 af Sf'-^«"^^" ^ffiwfl *p5itip friftebe

2(fabemier for be f?iønnc ^ibenjTaber, ?D?a!erie og i^un»

flerne, btt i6i8 opbuggebe berømte Operat^eater ber fan

rumme 14000 \D?ennc(?er, btt minbre ^f^eater^ ben

176 1 nDanfaobc

More magazines by this user
Similar magazines