#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

tiaMt bm ^øtcf!c ^pi^^e, faf^c5 dfercbc i ten 6i>pocra«

tifFe @fofc ^arofvémiié, clleré oo> ^oé anbre acccssio,

exacerbatio. i^oOi falbit man ocjfaa anbre l)cftiqe ^til»

fcel^e oufr5ovebct^aco)ri)f^mer, ifor naar M ^re fcrBunft«

ne meb voi&rom'ne gttringcr^ mc6 .»krampe 09 g;onvuI|lo/

ner, eller i^anvib 09 ^Haferie 09 «enbe pprioN|? ri!6aqe.

^arorpéqiiiei i i^eBrc er enten regctmæella o : ben fom;

mer tilbog;' paa 6e»ietnte "^tbcr, fom a(min^eligc .^ol6fe«

5re, cllcr iiregelmæéfto, naar ben fonmier i(iien paa ube*

flemte "^iber oq i uliae ^ib^rnm, fom i mange norbent*

iige ^^;,rc(fe5re, i monae wcbOdbenbe ^efMe, i 97er\3e«

ff6re 03 onbre, 3 b« ficfte '^e6ce inbtr«ffcr ^arorpé^

men om aftenen eller Sjatten, hvorfor be ®pge aitfaa

ba 6efiabe Hi) jTetrere enb om ^ormibbagen , ta feberen

fafb\3an!tgt er milbere, Øelo 6a, naac ^^c&eren, fom

5er fpjué/ fr9anb)?e forfv>unbcn/ bemærfcr bQti ^'pgc

cnbnu ofte om "Hftenen eller om Sjatten ligcfom noget

fpagt feberagtigt,

}pavvl)afi\is, en 6erømt grtfjF £0?afer, par Mt i

^p^efué. Jpané faber ^nenor »ar ligelebcé ^Jiahv cg

Icvcbe »eb 2far 420 før €5ri|lué, ©ønnen »ar en

©amtibig af B^ujftS- ^ftcr »pliniué bragte ^arr^aftué

føril rigtigt gorf)otb i Maleriet, le»enbe llbtrpf og ?)n5e

t ^njTgtébanneifen og be ubvorteé ©cbcrber og o»crgif

alle dalere i Omribfet« ^lere af ^ané >jy?aterier anfø^

rré af be ©am(e. ^ané jlore 35erømmelfe qjorbc ^otti

ualminbclig floft og forbringéfulb. @om Zif)mctu$

forfiffrer, gif f)an flæbt i 'purpur meb en gi)(ben

5^raiibé paa .^owcbet , ogubfebebe/ efter ^linius, fin

^erfomf! fra 3{pollo. ^an fappebeé meb ^^imantf^eS

fra Samoé i et ^aUvi^, ber forcilittebe 7i\ax, fom fjern«

pebe meb Uli)jTeé om 2fc^:(é QSaaben. ^a man tilfjenb*

te ^an^ ^S^obf'tanbcr 'prifen, fagbe f^an fpottenbe : btt

9ierbe ^am Onbt for felten, at ^an igjen (lulOc over«

t9inbeé af en Uvcrrbig,

patfcr fec pebrer.

pavtl^cnon Pac et berømt ^empcf i Tit^intn paa

More magazines by this user
Similar magazines