#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

2 5^ P«f

gorf)of^. (Jn&nu tUnhU f)an inttt 97attn poa Si^uccrnc

BCi fQ(&c< ber/or cri ^itfcl er SKuabt, en 2imz en ^tang

:Cv bcfineretie bem for fl«.] felt), fan5t ^(jciomer og enbe/

figt ©cvifer/ faa at ^on fireeb frem til ben 32te ©oftning

[}0é (Juf (ibeé. 'Råberen oDerrojfebe fyam uformoecft tttf

teb, cjav ftam ^pi^rgémaaU oc; ilebe foc6flufer cg gr««

benbc af (Ulæbe til fin f ierefle ^cn^ fom [^an mcbbcelte

bette Unber. 553enne raabebcgaber«n at give SDrengen

CJuflibcé, fom ^o.n og forflob uben »ibere Jrjelp. gra

benne Zib Bitjaancbe f)an be gorfamlinger, nogle fenner

ctf ?D2ot5emati!cn f)A\ibt ^oé r)ané gaber, og opbagebe ti

fjelben, ^^cit inqcn awbcu funbe fee. ^aalebeé (?ret)

han alerebe i ftt i6bc 2fac en 5^ifl ubm«r!et ffarpfinbig

3{f5anbling om ^eglefnitten«. SDjen, uf^efprnrct om

S&ecømmclfe, lob 5an ben ei trpffe, uagtet olie Opforbrin*

ger. Suublertib jJubeitebe f)an ogfaa @pr»g , fiogif^

^^i)fif og anbr« p^ilofop^ifFe ^ibenf?a6er faa utrættet^

at ^ané eb nogle

OpBiiggclfeé €!frifter, og bet forcfom Jam nuflart, at

en (JJriHen blot moatte e(flFe @ub og intet «ben Jam.

©trop faftebe Jan alU profane *53iben|Fa6er tilfibe, og

ben Jam beéuben egne barnlige ^roe robfaflebe fig |!ebfe

bpbcre Joé Jam^ iDerJoé var Jan flrengt opm«rffomC

paa etjDert .^ietterie, fom Jan SebBmte (Farpt efter

.Itirfené 33e|^emmelfer. 3 SHouen, jDor Jan opjolbt flg

meb fin gamilie, Jarte Jan, poa to ^enneré Sni^bpbel«

fe, en vilbfarenbe £«rer, abvarebe Jam førfl og angav

f)am bttpaa for Spv. bu 33ellap, ber blev flujfet af Jiiti

veb en tvetpbig ^rocébelienbelfe og over Jovebet ei anfaat

Øagcn for faa vigtig. Se tre unge ^cnnefFcr Jenvenb«

te ftg til ^rfc6i|Toppin. ©enne befalebe ©ellap at Jof«

t^ ^iin til ^jenf albelfe i alle fnbi^^ ^unU^t, 03 ^nttt

More magazines by this user
Similar magazines