#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

paf 237

ontagc af ham ufcen Ifnffagerneé Q5c|?«mmc[f?. ?{It (»if

nu efter ^afcalé ^nifc, ta btn ^ilOfarciibe fc(\) 6(ot

fpntes ff uff«t» 'Pflfcalé 5ttnf)c6 virfete paa btU gami«

(ien. ^o^cren 6!ev) ©ønncné "^^ifcipcl; ben ene ^ø»

(ter, en aanbrig 'Dige, valgte ^(ofteref, ^vor ^un bøbe

I66i i fit 365e iar. 'pafcai var imiblertib uop5ør*

ligt fpg, men i5vc^e og ()afrbcbe fin ^aolmo^igOfb berveb

faa meget mere. ^c6 wtaolelig jpovebpine og 3&r«nben

i 3nb»o[bene turbe han blot briffe varmt, cg tog betl

§am forc(lret>ne ^^IDiebicin lfgelebe«b. S)an begav jig til et 2anbgob5,

frafagbe ftg ber afle Jornøielfer og al Overpebia^eb, af*

ffaffebe fine tjenere, rcbebe fe(v fin [t Oveiflebigt. Uagtet ftn

More magazines by this user
Similar magazines