#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

paf 247

ne face en |"p;IIcn^c £péq(an^». O.Vnn baf veb for(?ifUt»

gc OpfiIi^cIfer i>i^t at virfc tmob u^vort fur *}>n(lcInM{erlct, bflvc

ofclfifli^c ro*|i fi^ afilige Opfinfcclfer , men 3nAfn {)at

^ibtil futtf onimcnt nf^julpct ?0?Ang(€rne. 2)ft fflp^van«

ligfie er at lofgge 93Jalerlet mcllvm to @[(3gpla^cr; t)vi(«

fct ^ibtcl te la Slour bcrjcntc fig af \3cb ftnc ^Portraiter.

5Det fongelige 2(fabcmic lob 1780 beficnbtgjøre en an»

fccn Opftnbeife af Joriof/ for 6cbre at bcfæfle ^aficffar«

»crne pan 'flaben. £)et cgfnrlioe 'Paflcfmalcric ^ar fin

Oprinbelfe fra bet i6be 3far()unbrcb* £conarbo ba

^inci (lal ^a\je Betjent (tg bernf ril 2fpofleI« og (l^tit

fluer^opeber. ?0?ontfaucon onførcr to 't>a)itlmaleriec

(forcflillenbe '])ortraircr af ben fongelig franf?e familie)

paa gi)lben ©runb^ f)Pilfe fFuflc pcere f^ra btt i$bt Tiatø

^unbreb. ^iorillo anr'£trcr SoRp^ Vivien (fSfbt 1657

fcøb 1753), en 5>ifcip?l af (£f)arlcé le SBcun, fom een af

te før|te, ber betjents iig af 'Paftclfaroer , og foalebe^

of^ilbebe 5cle ®rant^2>aupf;tné i^amilie i Scgcméflør«

reffc, ^tjorveb 5an crl)t)erpebe |7g et bctpbeligt Sf^avn 09

i^ongené, faauclfom ^burforftcrnc af 5>anerné ocj

^6llné 5}f^&€t^' 6fole t)ot)t flere

flotc "iBierfre i ^af^elmaleriet f. (*jr, ben otjenncrvnte £a

5our. SManbr SfQ'ifnerne, fom f)ailJ?an finber en fo(16ar (Bamling af bif\cé

^^axtv, faaDelfom af @enfer« »Kalcren Slotarb (fijbt

1702) i bet fongelige i!l}?aler» ©oUeric i Sreében*

^n "ilnviiéning til 'Paflclmilerie inbc[)olber ©lintftcré

practifd)e Xnmeifung i^ur ^oiletlmalcrei. (5t ni;t Oplog^

3h*u'n^crg 1792* 4*

paflici fabté t ^unflfproqet facbanne Malerier/

fcer ere fotfoerbigebe i een eller onben (tor ^nnfincré ^a*

necr og ubgiues for 6ané 2fr6cibe. 5>et italier.ffe

ITi.iVn bcfpbcr cgentligr en

More magazines by this user
Similar magazines