#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

2$0

Pat

Qif bcm i 95c(it)nbe(re!t oci @tor^crrcn« ^ropp« bvc^t

ogfaa vtrfcliQt bort, men a^n>an 6enptfcbc^itcn til aC

forilærfc ft(?^ bog rpffcbe 17^7 mob 9'Jicopolié oq 2fbtia^

nopel, fom maattc etj^rgitje ft^, 97u blew en ti;rf ifl? 2[r^

mec pao 60000 ?0?anb ubfenbt for ot teleire iffiibbin

1798/ men ^aHtvnn O^lu gjorbe 6(anbt fim et \aa btU

bigr UbfalO / at 6coo af ©tor^ectené dropper bfe\)e

pfla ^plabfcn og ^»rortttsicren (ob olt i ®ti!fen. (5n»

bcUgtfom web 9lué(c>ni^é eftrrtrpffefige ^cbvirfning et

forlig i @tanb, t Aø(ge ()V)iifet (gforbcrren igjen tnb«

fatte 3aniffd)arprnc i bere5 forrige 23efibbelfer og maatf

te fabe ^pa^man Ogiu 6(i\)e i SSibbin fom -palc^a af ttc

^eflerurfiper. 5)cnne for 'porten farlige 3J2anb bBbc

beipaa i SBibbin ben 3bie ^e6r» 1807* 93?nn fort«l#

Icc, at f)an, efter flere 3ni)fa(b i bet ØflerrigfFe (1800)^

fial ^ave anmobet (Jrfe^crtug ^ar( om at ncbfcette ftg

paaøfierrigflp @runb, Mlht hkyy ^am afffaaet, ba ^ati

maatte betragtet lom Cprøfer mob fin retmcpéfige 0\>t\:a

^crce. — S^an vat forceflen mennejfeficrlig og mcb(i»

benbe / men (Ireng i at f)aonbt()af\)e 9?ctfcecbtg5eben*

^an f)ax)bz intrctteC afelTillige (Stiftelfer for ^nfer 03

gaberlijfe og (obet anlctggc ^»cté^ufe veb Canbeveiene

for fattige DIeifenbe*

patagonien er 37avnet paa et J?anbfFa5 i ^\)bat

merifa mellem (E^ili^ ^uenoé 3fpreé, bet at(anti|?c

og (liHe ^av og btt magettanjf e @træbe. Spanierne paa«

ftaoe ^errcbommet over bette ganb/ (Ijf^nbt ben fpbfige

5J)eeIerganb|?e uafhængig af Dem. ?anbet f;nr Ouerflø«

big^eb af ©rcfégange og J^ornqvctg, ^Dilfet^ i bet minb«

f!e i be norblige iStrøg^ iBber vitbt omfring. S)erflag«

Ué aarftgt mange tuftnbe @tp!fer €lva?g blot for Sp\x*

bene @fp(b, unbertiben og for ^a(t>eneé ^fpfb. s.^jø«

bet fortåres af t>t(be jpunbe og onbre ITJpr. ^i(be

Dg tamme Jpefle finbcé bcr i ftor 9}J«ngbe; ber giweS

og i alle (Jgne af £anbet ^iciinnaé eller peruanfFe ^aar.

SnbBpggerne i bette 8anb, 'Pataaoniernc , ere fobber^

farttcbe, f)ø\e, bogei .tjemper, l)ave longt fort .^aar, ti«f

tt fig i ©f inb og ere fortrflpffelige Dii;ttcre.

More magazines by this user
Similar magazines