#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

}patav^ntv fee eccter*

patareus eet af ^fpoffo« ^tifnntine af et 8teb i Cpi

iitn, ']!>atAta, 5^or r;an 61ev Ci(6cC)et»

P^tetic fafbcé b€tt flabe (ide ^attctfen , f)t^orpaa

OBfatcrne veb D^aboerené v^acramentc rofffeé (^om»

tnunicantrnie.

P^ttcrculnø C^caeiué) fee ^caeiué ?>atercii(n$.

Pater tiofler er i) orbref bet fatinfFe ^^frrf for

Jabervcr cflcr iperrené i>en; a) f^Dcr ticnbf t^i^rre iliiq/

le i ben af (Tat^odfcrnc fom 21n^a9t^mi^^e[ brucite ^ot

fenfronbé, reb ^tilftn man feeber f abcrvoc , ^»crimob

man laber be minbre^ berimedcm rnifne .kugler (c6e

imellem fingrene oq bfot fremft(icr 2fvc 5Karia; 3) bert

^ele iHofenfranbé felv« Si*:je(ebeé falbcé tt, efter fam/

mcé Aprm, teb fmoae fammenr)eftcbe ^pntcr bannet

^alebaonb ^aternofter; Mxtcvt falber raan ben ^X?a»

f?ine/ ber ^opver ^anbettteb j^jelp af fterc »eb en ^jebc

eller et ^cuq ropffcbe gofberfugler, ber ere ubftoppcbe me6

^aar 09 t)eb sHøc Ifibe opab, *Paterno(lervcerf»

patent fatbet et af £anbéf)erren tibflebet aaBent

(afLitteræ patentes) «5re» eller 25efaltn9, i feer et

faabant, ber ubfoerbigeå fom ©ocument for en Q3efor»

bring (f. ^r« Officierepatent) eller [)\)orveb ^ejTbbeie«

mcbbeleé \)iiTe ^orrettig^eber; i (Jngtanb ifcer 2lllen?«

^anbel meb ttifl*e npopfunbne eller forftnebe ^arer, fom

berfor ^albté

More magazines by this user
Similar magazines