#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pat 255

fTa^ninø, 2) fem et ?fan^cvcr^c^cn fiff)ørfn^e pfDc^tlT

^crfen; ^en maa 6erroc\t« q) 6(*a9fé ^or5in^c(^c 03 4)

«JKenne|l€té 5or()oI^ tii 5)>'clucr^encn. 2)e pl)i}fiofo«

ei\6arcr {13, paa be jorbiflFe

^fa&nin(^cr5 uenbcliqt for>T;plIiae ^r»n , i bet a8[ofute

£it)é ligefaa uenbcligt for|T|cUi(ie iJJJobificationcr og

3bcer er ligelebcé ubpræget i "JT^cnncflPet, 5v»t^ &cle Or»

ganifation !un er bet fpnligc Ubt-'pf^ ben reelle ^rcm»

(lilling af bet f)øie|lc ^rin i 9^«ffen afben afminbeh'ge

9?atur!cafté 97?obificationer, ithnté 3bee paa be jorbt*

f?e ^:8«)eaeré ^Øiefle 5rin. ©en menne(Fe(igc Orcjonié*

meé fDonnclfe fra biné Oprinbc.'fe, bene ^iltagcffcé 05

Ubbannelfcé ^eriober, er ben fig ubviflenbe Sivéibee,

ben opcinbcfigt virffomme 9?aturfraft, fom gjennemlø*

6cr fin .^ret)é i ben f.)nlige Q)ttrin9. JDennc inbuorteé/

oprinbclige, virfenbc S^aturfraft maa altfaa felt) i bm

mennejFeligc Organiému« anfeeé fom ben førfie Agens^

09 ererfjenbt 09 for|?ieKJgen 6enaf\?nt af be celbfle dias

turforjferc 09 Stifterne of be forffjeflige mebicinf^e @fo»

ler; ben er ipippofrateé'é (f'normon, Pan Jpclmont« 2fr(^æ»

ué, ^tai)H ^\tl, fallere 'Plrrelig^eb , ben Brownffe

@folc$ ^æffclig^eb, be npere jægere Civéfrafr. D?a»

turfraftcn pttrer fig i b^n menncflelige Organiémué i tre

SHcgioner etter ^i)t^emer (fee 2(rt. OrganiémuOJ iK^pro»

buction/ 3tritabi(itet 09 €^enri6ilitet. JJoert af bifTc

©i}flemecer mcbbeelt en 6?|l?mt ©eel af 37aturfraffen,

veb fevié reqelmcjijtqc ^irffomf)eb @unbf)ebcn beftaaer.

!D?an f)ar nu »eb 3

More magazines by this user
Similar magazines