#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pat 259

nu ! Cføcmeté cnfcltc 2>cle og Organer fcltj , oq ^eraf

fremfommer 6en fpccicdc ^atholo^ie, i))30vaf »^jcrtcté

og ©lobomløbéfpficmcté ^ei( f)er fremfcrttee^ for at ^u

»e et tpfccligt S&cgre6 om ^ené $>car6citelfc. ^3^ed)ani»

(Te og organiPc ??ci( veb ^icrret ere i) unaturlig Ubci^

fcelfe, ^vorret) ^lobcté Om!ø6 forjlyrrcé , og ^toraf

fif|T5|i J^jertcté driften fan padfølgc; 2) Overffaben«

unaturlige SBe^affning f» (^r. mc6 ^ibt eller '^rnabe, ef*

ter i5et«n6e(re, ^oé 5c @am(e cor vilosuni; 3) ^anb»

biavtt of 5Ma?rcorme, ^pbatiber; 4) ^Ofrbelff, Der fo»

rcfommcr ilær »c6 5e jjjertct crnofrenbe 3frferier 09 Sp\n>

tete .^lapper; 5) ©aor i »^iertct , alleribcr bpbcligt;

6) ']>o\v)p i jQiivtit , af Srmp^crncé fi^geligt foregcbe

grpbenOeb i sblcbet; 7) ^jerteté urigtige 2)anne(fe; 8)

tete forfecrte ©tiQing ; 9) Ubt)ibc(fer pao cnfelte iérc*

ter, famme^ 2fnctjriémcr; ic)fonjD]:en af l^ungcpulé«

florene ^}?un5ing, 5^oraf ben [aofalbte Slaae ^pgbom,

geil i ipiertepungen: i) @ommenbo6en af vonbagtig

§ugtig^eb, ^lertepungeuatterfot, ^voraf følger ^Ifl^nia,

uorbentliat élobomløb , C.vælcn; 2) »^pbatiber, 3)

gorȣ>j:en meb jpjertet; 4) fnubcet Oticrtroef paa bc inbre

53cfggc» OrgantfFe §cii i .^arrene : i) limvviima (Tee

benne Sfrt.) ; 2) ^orijr (53lobaaref\3ulff) en ©lobaofrcé

Uboibelfe PQO et @teb, er l)nppig formebelfl Venerne«

naturlige Ølop^eb; 3) 3(rterierneé ^orf)afcbclfc forefem*

mer ifær i meget gamle, rigibe Cegemer. §eil i ^ol)Cf

fionen af ^arfpjfemcté trævler pttrer fig veb bijTeé olt

for f\ia^t iUiv alt for flærfe €o^cffton , i ben føtfle

jrremfommcr @lap^cb, Utonie , barrene tr«ffe fig

for libet fammcn oq funne ei nof mobflaae $5lobeté ^aa^

trængen, f)vorof SSlobeté Omløb fclivier for langfpmt;

ter cpfommer tcber i famme, ^arreneé Ubvibelfer, 'Puléaare* og

SBlobaarebffDelfer; i anbet ^ilfælbe fremfommer @trom^

^eb i barrene, be ubwibe figfor (ibcf, bemob|!aac^lobct$

^aatrængen for meget, 5t)orfor ©lobomIø6et ^inbre« og

feber mere til be (tappe 2>efc. 3(fi3igcire af bzrx ibocnbe

S^uturfraft pttrer fIg r?eb ^trffom^ebené alt for flore

cOcr alt for ringe Snergie, 03 t)fb olt for let eller oltfor

More magazines by this user
Similar magazines