#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

25o Pat

fcngfom ^^irrcft9^)e^. 3 førjle ^ilfcef&e er S5(obom(ø5cC

flc^ie noqct r)urriQcrc/ cn^ E)ct cftcp D^orinen fTu(5e vær?,

2rrtcriefi)ilGmct inrfcr for ^9xf , ubuortcé 'Paaijirfnin«

jIcmet, af i9?angel- paa tilbørligt

va?fFenbe ^cilanbbele i ^lobct, 5)tangcl paa 0?cn3cp(r<

ren og paa legemlig 33GVffg?lfc. 5)ecaf femmer Uang*

foml)eb i alle be S^J^xegelfcr, fom afl^ffngc af S5(obomlø»

r>et, ufulbfomne 2(ffonbrtnger :cg Ubtømmelfer , \\^t

tgjennem ^ubcn/ 5?>lob{té flette fee|Taifcnf)eb og jSUh«

ting, øammenbpngcn af »anbagtige og feigc øafter,

©tanbéninger i ^lob!arrfne oa 3«^voIbene / £egcmet«

forminbfFebe ^:8arme jc. — nofologien orbner nu be

cn!c(tc 'Spgborame unbcr \)IJTe ^UfTer. ?0^an opfTillec

btvaf fire ^ovebclafTcr : i) titt irritable @»r!cmé @i}g«

bomme, ^pre^icr, ^r»crtil 5ørc alfe ^cbre, QJetanbclfcr^

(5jrantl)cmcr, SSlorflob; 2) tet fcnfible @v|lemé ®vg«

bomme, ^eil i i?ølelfcn, S^euffgclfen, ^Ingflob og Zanu

[)eb, 3(fmaat/ krampe, ^antjib; 3) Jfil i ^«t rcprc''

buccive ^pflem, ^Jnc^'jcicr, færinger, ^æuelfer, ^anb*

iairtmen[)c6en, U'^)^^t, vcnccijT ^yge , ©ccr6ur:c. ;

4) @anbfetcb)TabanP6 øngbomme paa enfelte @tebcr^

^cil i bt twf cUt 23c-vægclfe6organer / Ubtømmelferneé

2If6ri;belff, jpæi^dfer paa enfclte @tcber f. (Jjr. ^fnev*

xUmtv , ^(rrcl^afuclfer/ S^pfbcr, cnfelte 2)eleS gor«

More magazines by this user
Similar magazines