#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pat 261

^jribnin^/ SSrcf, ^aor 2c. ^fb cn fartter ifær ^albefnjlemet I

S5cv»geffc og formerer ©^^Itenl 21f[onbting for meget,

gorfolb £uff forminbHer O^afurtraftené ^ir!fomf)ebé»

^ttring/ forijqcr be organtffe ^rccpleré €o(;apfton inbttf

SJtlgibiret, fammentropnger Cvetflabené ^at og briper

SSIobct tir be inbre 5>e[e, Pirfcr ifar paa lungerne, paa

d}of{t og ^Biunb'jpullerne/ unbcrtrptfer jpubené'^unction/

fijør be ^iibe, bcr bortføre ber inbportcé @(iim og anbre

^sbjfer, tilbøielige til {l^rfere 2(ffcnbringer, og ub«

fletter enbeligt, i ^øiere ©rab , O^aturfraften afbefeS.

37aar duftene 9fugtig[)eb cc for lior, fpa!fer ben^rspfer*

ne5 5one, binbrer ^uububburfmingen, bepicfer Over*

flø^iqf)r6 af vanbagtige Q3a?b|lcr i legemet, foran(e»

fciger S^afurfraftené ©pnfcn, ifær i 3rrito6((itetené

03 i);eprobuctionené ERcgion/ éePitfcr berfoc .^ang til

More magazines by this user
Similar magazines