#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

252

pat

^vaffeffeS ^v>a^omn1e, ti( ^orraflbnctfcéfc6cr; ben fe«

^c^ (^(cctriciteten for mcqet af Hegemct, inbct)o(6cc og*

faa fl?r? frcmmcDartebe ^tU, ifcit (^umpluft. Hit for

tør 2ufr forø'^er ^træ\>f;'rncé ^p^nbinq, beforbrer ^am«

linqcn af ;f fectrtcircc i fiegemct, foriloprfcr Ub^unjlnin^

gen og ubførrcc gegemct. ?Qicn Jppnfijn til iBufrcné (Iia»

flictfct^ Da fan fammcé ^rpf j)aa Seocmct være foc jlarf

ug berfor b[i\)c 3(arfag til ?Slobeté @ammcnf)o6cn irtb«

tjorteé, til k^iogflob jCo eller for fuag , ^vorveb igjcit

iBlobcré £igci>cpgt imo^ $5lo^farre^e ppr)fl't)eé. £uften5

S3-tlanbbele funnc vorrc for rene o : inbei)olbe for meget

^uurtlofvjoé, C>\3or\3et) bet irritable ®p|iem er()olbcr en

l^obelig Ooerf)aanb o\3er bc anbre, og '^t'bre og ©ctom«

be'f^t funne opfotnme, cUcr ben 5^r for (ibet ^unt{tof,

()\jor\3b 97arur!raftcn ifær og fre.mmccfl nebfcetteé i ben5

irrita&le »^pilem, ^lobct taber i Vitalitet og alminbelig

^i>offcelff iabtrr^bcr ; eller duften er blanbct meb frem«

mcbartebe fFabeligc 'gtoiTe/ Ubbunflninger, ,fmitfomnic

^tofr* 2C» ^ri^er alt for plubfelig Jornnbring af ^uf^

ten, ifflfr meb Jpenfpn til ^(al^iciret og temperatur tan

$ivc ?(nlebning til ^iigbomme; felv bet jpimmelftrøg/

hvorfra £uft|ltømmen fommer, fan mebf^re en vié !Dii

fpefifion til •^pqbomme. Cigelcbcé betinge ^facétibernc

og Climatet atib bcflcmte ^niceg til Øijabomme. 37«*

ringémiMerne funnc ogfaa foraarfagc Øpgbomme, becl^

tJcbbereéfer jlorc eller for ringe 0.«antitet, bttlé vc5

tereé (Fabeiige QJejTalfen^eb; bette fan og f?ee tjcb Dip«

tielUn af faabannc ^ing, bcr i og for fig felv ei ece 97æ*

ringemibler, men »eb fremf!iffenbe dualiteter væffc el«

ler nebfættc 97aturf raften i 21lminbefigr)cb eller i enfelfc

©tjftemer og Organer,'og berfor i esentlig ^orflanb blive

falbfe Cægemibler og (yAft. Urigtigt ^or^olb i Cegemeté

SSevofgelfe, enten for j^ffrf cUet for fvag , i gegemeté

éiilling/ i S^on og QSaagen fan foraarfage €)V)gbom»

me. ^egemeté ubrovtté ^'^cbcffning, ,tlæberne/ funne^

t)eb ar bevirfe alt for flov Q3arme, eller peb at \3«re foc

tpnbe, peb at trpffe gegemet gipc 21nlebning til ^pg«

me, ligelfbcg fugtige ?J3a?reffer ic* ^c ^pgboméaarfa«

ger, bcr bibrøre af Organilmené Ubyiflingéperiober cre

forjf jcllige eftct be øyjlemcr/ bet i fammr cre f;er|fcnbc i

More magazines by this user
Similar magazines