#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

2 68 V^t

han r)avc fagf til ^C}m\\ : 2>cN*é ?02a;ejTo:f fan ci gaae

5}2t^^clvcicn mc6 ^alfu(, men maa gjøce foct *J>roce5

m\ib ^nni oq fobc ipo\)e&cf \\aae af fjam fUer foifremme

ham til C6er|l og give ^am et foeni? SRcatmcnt." —

^a'fu(, Der ti.'fitfl fane flg nfbcfc^ forfabt af (Tnc "l^ctbe^

purcrefcC/ taicbc incb ^arme og 3ttcr for l^ieflonbé 3iet/

tiafjcier ; ja ;)et (pffcbeé barn cnbog at \)æ!fe ^ongeu^

SntcrclTe fccrfor og faalebcé fom 5«« t^baoie mcli, (loit

^aa6 1 69 r, S^og 6lc\) 5er\jc6 Sotet foranbrct i ^ot)c5«

fagcn. @om (i«fianb|? ©cputerct b,oé ttn fwcnjlc ©c<

ncrftf(5ouwcrneur i 3\iga ubfa|te5c »patfuf 1692 en npe

-^frivclfe til kongen, en fiimmariiT ^ortcgnelfc over 5e

ei;»

fic var aUcrebe i -^orueien, foctnebelft en u6er)agelig @trib

mebu^elmerfcH/ 06srjilieutenanttj£b betS^egiment, [)\)or#

»eb 5an flob fom (TapiCain, fipgtct til Curfanb, men er#

^olbt et flFfert ^zibc (salvum conduélum) unber 2Sbe

Slittrt^ 1694/ r)i>orpaa ^an gif til ©toct'^olm. jKert

ollcrebe i Ocr* famme^Tar Begao^an fig til6agetilftt2lfi;r

((Jrwa^ln i ^urlanb), og^ uagtet en meget pbmng^fri*

t>clfe til ^onaen, bU\i {)ai\, formebeljl virffom {Of^ebiMtf*

ning i be ^iej^anbflFe 2fnliggenber, formebeljl 5ané6tri5

tneb Oberfflieufenonten og 6ané Slugt til Ublanbet, Deb

et ©ccret a\ 2ben Ticc, 1694 bømt til : ,,at erfrcireé in*

fam, bcrpaa mif^e ben ^øire S^aant og J^ovebet; ^ané

©obfer flulbe confitlcre« og f)ané @frif(er Brofnbeé af

^farprettcren." fftn trocbe ^atful (Tg ei engang ftffec

i €urlanb, tf)i ^vor let funbe f;an ei Blive ubleveret veb

^orrofberie. Ont ^5orn, SSerlin og Ceipjig 6ega\) t)an

fig til bet K^wetjcrfFe Sffiaabtlanb ; &er levebe ^an unber

I

More magazines by this user
Similar magazines