#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

Pat ^69

9?attrtet f^iUf)itit\^ oianflFe for ^i5en|F(j5eine, ifofr (?u5c'

rebe Oan ^f)iIofopf)ie 09 t>or man var for frpgtfom* 3 ^tocf ^ofm

erfarebe man alle bane @fribt ; fif at vibe, bvi(fcn2>ee(

^an f)avbe i kongen af om uigjenfalbeligen forlbet af bet fven*

(Fe J?of. (it ^orfvaréflrift af 5flm imob betre ^of 6le»

ofentltgt brcpnbf i ^tocfbofm veb Svøbetene ^aanb, 0^

^an bevnebc fig Oerover, veb at formaae ^ete c ben flotc

til ligelebeé paa korvet i 9}?offau (1702) offentligt at

6r«nbe en i ©tocf^olm ubfommen (^jenbrivelfe af 6anl

©frift* €arl ben 12te funbe albrig tilgive 6am biffe

©fribt. Scngang var ^an ollerebc traabtiruéjijlf ^rigé*

tjenefle/ 09, efterat ban fom ruéf;|B ®eneral^J^rigécom«

inifTar var brugt i abflFillige biplomati|?e forretninger,

(ebfagcbe ^an itong iugujt fom ^jarené ©efanbt. 3

2faret 1704 var f)an i 2)reében i benne €gen(?a6» S^it

bebagebe tit f)am itft, 09 ban erbolbt paa jin ^»egfetina

Coramanboen over be for2(ugu(t bcflemte ruéflffe ^ieU

|)moppci; fom ©eneraaicMUnautt ^fln InOtos ?ffiavf(bfl«

More magazines by this user
Similar magazines