#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

270 pat

teb ^aptfuffltion, men moatfc træffe fiQ ti(6aAC fra^o»

fen. d}u 6coii)ii!5tc ^rcbéunberbanbfingen mcUern ?fugu(t

ten 2 ben 09 (^arl ben 12te ; ']>atful pttrcbe fin 93Jening

imob 2(u(ju|r meb flor 5>ritng^e5, og forncfrmebe 5ermc&

Denne, bog uben at tabt fin Sn^flp^^M'«. ijané ^cflræ*

bd\z C1705), at \)inbc 95crlincr ».^offet mob (^vcrrig/

flog ^cil; »eb et npt ^frift ,,(fc5o " forøgcbe 5antutt

ben fvenlTe Dtegjeringé ^ab tmob fin ^erfon, og bette fif

fnart Seilig^eb til S^t^n, S^an ^avbc netop forloijct fig

meb en rig ^nft efter ben banfFe ©efanbt v)f b bet fQc()|i;(lfe

^of, von iHumo^r. ^ong 2fugu)l i)a)>bt !ni)ttet fin ^or/

6inb

More magazines by this user
Similar magazines