#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

lobe Oct^ 1707 poo ben fiv^tcU^flt ^aatt Uvtntt

rabbrofffct neOmfra o\>ab; efter lanoc 'piiné'er 6(ftt

^ODc&et Oucigcr af 6 parteret 03

lagt paa Stelle, ^^rft fejr 2far efter (17 13), ba ^otig

2(uflu(t iqjen fom i ^efl^^elfc af nu ^&rone, b'eve ^an^

SBeen ^amIc^e og 6raQte til ?H>arrcf)au. ^cl f)a\>tz ^}>t»

ter reclameret fin ©cfanfct af 5et fuen(l?e J?of, men u^e^

^icfning. 'patfulé jjenrcttelfc bliver a'tib en uu^|I€t*

telig Q)let for (Tnrl ^cn i2te. Voltaire b£immer faa(e»

bté om famme i |Tn Hist. de Charles XII: „l^t, fem

t 'patful blot fec kongen af ^verrigé Un^erfaat og en

Oprjører, paaftaac, at f)an f)av&e fortjent ^I?^c^ 3fn*

fcre^ Der bctrogte [)am blot fom £ieflcenber, og erin^re, at

f)an førfl forfob fit ^«brenelan6/ t>a f)an forgjeweé &a\)be

paatalt bete SRettig^eDer/ falbc f)am en 3JJarti;r for fit

gofbrenelanbé §rif)e5» Ulk j^emmc overeené i, at ^ané

^5aracteer, fom ^'j^arcné ©efanbt/ burbe f)avbc gjort

^ané »Pcrfou uforncermelig. 9}ien ben encfle ^onge af

^uerrig, bec var opbragen til et albeled utnb(?rænfcC

^errebom 09 tjant til fammc, troeb? blot at ^ave ^anb^

let flrcngt^ meber.é Oele éuropa af|?i;cbe^ané ©cu^

fom&eb".

}patm06, nu^Pntimo elfec ^atmofa, er en ftbeit

of ^øfolf 09 3J^unfe beboet, mcKem 3?aroé 09 @amo5

liggenbe ^lippeøe i 2rrcf)ipelaqué; til benne ^e flfaC

3fpojllen 3of)anneé »»re bleven forviijl 09 ^er (frc\) ^ait

fftec goregivenbe jTn ^(åbenbarings

Patois falbct man htt ITmpl« f offé 09 ©ønbernc«

^iafect; oprinbeligt ben flette forbærvebe ^alemaabe,

fcer brugteé af ^nbbpggfrne i 9)abua^ Patavium, Oeraf

Q)acavinitet.

Patriatd>er CgrcpfF)/ gamfe ^æbre / S^brereacni

tere, faibzé §amilic()o\)ebernefor ben førfte iSKennefFea

fiflfgtfør ^Jt)nbf!oben ogbetifroelittjfe^olfé tre @tamme#

f(?bre, Tihxf^^m, Sfaac 09 3aco5» 2)enne S5tnPf»n

More magazines by this user
Similar magazines