#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

traabbe b'Jfrgenfoit/ 00 ^aviamtnttt fctMi^té, forbi

bet ei r)at)bc antaqet nogle of £amé )^o^D^^nm9er. ©a

ben fltrlige 'truoaine, fem i>eb benne l^eiliql)eb vor bUf

»en affat fra fm 'pc|r fom Prev6t des marchands, 5t#

fiaqcbe )T^ for 3^egenten , qat) benne ^^m til ©uar:

^,^va5 5^ifvclcn vil 2)e Jeq |?al foare "J'cm ? — 2)c

er air for ofrliq for os!" — "^en nne éieneralcontroflcue

orbnebe iHumcrne fr.a aoDt f)an funbe. 's5^i>^rene 'Pa*

rt6 nebfatte tjcb ^tfag Operation 2222 0}?illion€C

^tatépapirer til omtrent 1700 billioner. en»

ne iKcvolation og ^rippelailiancen, ^voraf Cvabrupelof«

(iancen fiben opfom i 2onDon ben 2bcn ?fiiguft 1718 ve&

42)tierrigé ^iftrcebelfe, 6e(lemme SKcgcnti?o6eré ©ong i

btté ubvcrfeé fom inbvortcé »politif. ^iin var of»

^otngiq af (Jngtanbé ^njlem, f^vorfor krigen 17/9 09

^oranbrinqerne t 3*olipn egentligt ei bare til ^>rinbére»

gentené S^iftovie* ^Den inbvorreé »]>oiirif vaflebe imc(»

Jern tioqc og uBetænfTomme ^eflu.rninger. Tfrmeen

og ^Dvoffenet forfømte*. jRegenren ber f)a)}bt ftoc

Ulo(l til al 3(niir«nQflfe lob ^miflrene raabe og bpffebc

jlg i (Bøvn meb qfimrenbe 2i^«er oq pioner. ^on^

u6e|lemt Hanb iTrorffebeé for btt vanfteiiqe jforetagenbe

flt fommenfolbe !Riqéftc?nberne. ^en 8ubvig i^beé lc:»

gitimerebe bønner lob f)an, uagter ol £0?obfiqelfe , veb