#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

282

PdU

pau, en tte(6t)99ct ^tab i ^ranPcdg t ^et for*

ti^c é>earn, (iggcr veb globen Gave 5« 'Pou i SHebrepp*

rfnoferncé 3>fparrcmenr. ©en inbf[)o[63or ogfaa ^enri! 4be ec fubt. 3 21aret 1721 (lif»

tcbcé ^er et 2(fabemie for ^unjlcc 09 ^ibenffaber,

^gnen l)at gob ^linattU

Pc:uFe (Tympano) fafbtcé t ferbum Zib tf

^vert mcb éfmb ovjerfpanbt 5«wft legeme 97u

forjiaacr maw berceb fim ben oprinbrliqen friøerfPc

^jcbclpaufe, bcr bcjloaec af en ^o65cr*^|fbef, ^r)or/

over teb et Sernboanb er fpotubt en garvet ^uub,

fom veb 3ern|?rner fan ftcmmeé fetere 09 bobcre, 09

flaaeé meb et ^tctplectrum, falbet v^virvel. Q3aufcn

er egentligt 6e{lemt til at banne (»?runb|iemmcn til et

^rompetc^or. ^or nu ot cr^olbe ^onartené to S^o'

vebtoner, af 5^ilffn ber blæfeé, nemlig Monica 09

SDominante^ betjener man (Tg af to 'paufer af for«

ffjcUtg iStBrrelfe, af ^vilfc ben minOre flemmeé i

.^Dvebtonen, men ben flørre i i^ominarttené bpbere

Octav. 'Dnufeflageren pleier ci at angive be fore«

fPrcvne 97cber enfelt , men mcb viffe élogmanerer/

fom ben fimplc, ben bobbeltc, Jpvirvelen, 5>ob&clt5virvc^

ien K. S(U betjener man lig og af ^auf en i Orc[)e|lcret^

i ^itfcmuftf fen 09 anbrc ficcrjtemmige 3)iUfif arter,

Paul røirtccnt be), (Stifter af iJ)?ifrionené ^tat

pejFab, blev føbt 1576 i Canbébpen ^ovi i granfcrtg,

fluberebe i ^oufbufc/ cr^olbt efter mange unberlige ^pf^

feforanbringer et ^nlb i €lic^i, og jiiftebe 1626, veb

^jelp of en rig og from 2)ame , en ©iiffionécongre«

cation, bvié ^cMemmcr vare bef^emte til at profbife

C'Jangelium for be gattigc, og if»r tilbringe otte QJiaa«

nebcr af Xaret blanbt Sanbalmuen, fom Øjeleførgere/

grebéfliftere, ^pgepleiere og fom éofbelig^ebené ©efor«

trcr paa adc ?53?aabct. 25crfor.J?ulbe be i ^ffflebéjFab

•pvftffe ^ver anbrc inbbprbe« til en følgcv^erbig 09

More magazines by this user
Similar magazines