#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

^pB^ggcHg Opførfef, oq cnbctigt un6«rfTøtte bem^ bcr

fcanncfce fici ril gan546i;prcp|lcr, til biJTcé titfommcn«

bc ^d(5^ vcb berré ^un6)?a6cr 09 erfaringer. JDe«

rcé ^ovebfæbe var Btiftclfcn (^t. ilojarué i 'Porié,

5\)oraf be ogfaa er()olbt n^avnct Cajariiier. »Ken

f^rft cfrcr ériftcrcné 2)|jb , fom paofulgte 1660,

^avc bc ubciDef fig 09 viifl en fffrbeteé mangcjTbct

^Jirffom^fb* Vincent be »paiil 6(e» eftec (in 2)øb op^

tagen bianbt »^dgcne.

Pcnit I. etroroitr(^/ ^eifer og rinbé 3man til jin ^fccrf^lger. ^tr\, ta e»

ter, efter fort %ibé ^ovlzh, miflebe 9?ige og Civ, og ^a«

t^arina II. fom paa iKuéfanbé ^^rone, blev ^enbeé bzn*

$ong ni 2rar gamle @øn ^aul, veb Smané 6e(eilige

5Døb, igien 6efr«ftet i pne iHcttig^eber til *tt)ronfBlgen^

og^at^arina giorbe alt for at Befat f!e Sligeté enefle ^Tc^

vinge vaf Icnbe øunb^eb ; ^un betrogtete ^am meb SHette

fom ftn ^Øroneé fa^cjle Øtptte, ba SHufTerne meb flot

.^ierligbeb og Spaab ^a?ngte veb benne inbføbte unge ^pr*

fle.

^og var bet og ^3}?obcren5 ^itlic/ at bønnen ganb»

fFe fFulbe opbrageé efter \)tnbti 'Planer og ^enfigter foc

at iffe en for 5cnbc maaf^tz jlabelig ?^ening |?ul*

be robf«|le fig f)o€ l)am, 2)erfor er^olbt ©rev'Panin;

en r)cnbe ganbfle gengiven ?DJanb/ »j)!abé fom Overhov«

me|ier &oé ben unge @torfi;r|le; unber \)am beførgebe

2(pinu« »prinbfcné Unberviiéning. S^ané uloffclige ^a»

htvé ^ficbne forenet meb ben ^vang, ^voci ^eiferinbett

Jolbt ^am, gav »Paulé iøvrigt aabne (T^aracteec fnart en

Dié ^aarb^cb og ^iétroe, ^vortil ^an faae ftq faa meget

mere tvungen, fom ^an i mobnere 2Car fanbt fig paa

flUe ©iber omgiven af Surere for ^ané ODZoberé 3««ttf

fpge, ^vilfe ei unblobe at forebringe ^enbe ethvert Or6

og ^vec ^anbling af @terfpr(len. 5)og af^olbt benne

^trens^^b ^i $aM( fta/ flebfe i Catharina at ^ re f!n SJ^o*

More magazines by this user
Similar magazines