#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

(t^mfe^rinbfcjT?, hn hthaqtbc f)am faa mefict^ at 5an

flror 6e|Tutrf^e fin oorniffling mtb hiwbi, oflDenbtc cftcc

fn SKffffc af ^(iltr, \om »^rcDerif floo t}am for at forbintc

fig &en ruefllTc ^J^ronfølger/ ti(6aqe til »J)ctccé6urg,

^vor^cn fcrr ^e^paa 2)orot^ea 3(uau(!a @op^ic af Sfii-'

tembcrg fulatc Oam og antog nu D^avnct »Waria gc^o;

rorona/ ^vorpaa gormoplingen gif for flg ttn 7bc Oct»

1777* 2(f ^ctfe 5i£qte[f a6 frcmfom tz to s^torfpiflcr

2(kjt:an5fr og ^onfrantin. 2>en ^mislige Si)!fe, *J)^n^•

fen nu nu&, forbunden mcb UtllAt tii en $Kcif^ iaiennem

Europa, trefube ^am oi?er Den næflcn fla\)tiTc ^uang,

Jvori ^ftTcrin&en f)c(t)t ^am; ^un ubcfuffcbe ^^m fra

aHc S)iegier;ngéforr?tninger og (^i^ ^eri faavibf^ at ^an^

fom ©toraDmtral for ben tuéfilFc ^ømagf^ ci engang

turt>c 6cfi^ge ^(oaben i 5frpitf?a5r. 3 3(arenbte eftetr

12 \D?aaneberg i?rat)fltrc(fe tifBage til ©affc^ina, @tor«

fprflfné fffbtjflnfiqe Op^olbéfleb. »^cr ^enbrett ^au( ^i>

Den i ufrivillig Uinrffom^eb, ba bane 2[)?obcr ^ucrfeti

tillob ^am at bivnane itrigen imob ^nrfcrne eller paaan/

ben ^aabe 6efpmre flg om ^tatéanliggenberne. ^c(

bceltog ^Qul for en fort 'Xib ijg^rigen mob i^perriq i ^in»

lanb, men »enbtc fnart miémobig ti(6oge i fin (5en}'om#

5eb, ba f)an faaf/ at ^an ogfaa 5« albeleé var 6erBpet

fin frie ^illie. 3niib(ertib fiegpnbteben i 'J?ranferia ub»

6rubte iKevolution at fpfTelfætte bet pcteré6urg|fe (^abit

mt, faa meget mere ba en iJ}?«ngbe franflc ^Ipgtninge

»enbte jTg til SHuélonb, ^vor be i bet J?e(e 61ewe meget

gunjligt mobtogne, Q3aul varflrax paa be mob ^ronferig

forbunbne ^nrfleré ^artie. ^fiøntljat^arinaei pnbebe

be nt)cfranfij?e re»olutin«re(^runbfaftninger, trocbe ^uti

bog ei at glørc ilbe, naar ^un lob be to l)enbc alene far*

lige 9)?agter i €uropa» S)|^crrig og ^reu|Ten, fvttf fe ftg

noget i benne ^amp, og^ ba 5un jlben følte ftg til6øielig

til at tage en mere vicffom 55eel i ^iin @trib, operra«

ffebe !©øbcn ^enbe ben 9bt 3^op. 1796^ ^potpeb ^auf

fom paa ^^ronen. ^cl fanbteé ber et ^eflamente, ^pori

.Reifecinbf n af u6iKi3t ^ab 03 t&Jiétanf? tii pn ^9t\, vil#

More magazines by this user
Similar magazines