#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

28« Paijlé førfie ^crctaacnber fom Steqent vare ^el«

9iørGn[)cDé&anMinqer, ful^5raqte i >^ølclfcn af Qylcibtn

Otier, enbed'gt at fee ftq frie» ^t)ertimo5 bet poa f)am

givne ^jrcmpel (o5 f)an fin @øn ?{feiMnbcr ftra.r tac^t Sec(

i forretningerne, og jTn ufpffeliae ^abcré/ *peter btn

3bieé 2ic^, unber f^øitibefige ^jrcquier 6tfætre i ^eiferne^

©ravficlber, en 3ji£i*c, fom enbnu ei var vcfcerfaret bctt

ulpffclige ?0iOnarfg levninger. ^tUtgc fremfom ^an ifiieti

nicb ben gamfe !iKig«(ov, i ^ølge ^vilfen Clvinbefiønnet

var ubcluffet fra ^^ronfølgen i 9{u5lan6 og lob famme

igien trcpbe i ^raft, veb en i -iB^ollau, unDer 5ané .^ro«

ning ubjiebet lUaf?. ^r«be(|?enbc føgte ^an at nbbttb^

greb og enbte krigen mob ^pcrfernc; ^anprtrcbe ograaI)øit

fit COiié^ag over (in ^obcré ^rcmfærb mob ^>oien og (øé#

gav m'^.nge af benne 9?ation, ber op^olbt ftg i ruéfijlF

^angent?a&* 93ien bzn ^vang, ber t)avbe for6irtret ^pauI5

Ungboméaar, f)avbc for 6e|Ianbigt ben førgch'glle 3nb|l9»

bclfe poa ^ané 8iv, og bc mange^aanbc ?0^iégre6/ ban

giorbe ftS i^^jlbici i, ubfprang for @tørftebe'en af benne

^ilbe. ^ané S>e|lemme(fer angaaenbe ubenlanbflFeSbø/

gers 3nbføre(fe i Sviget, faavelfom angaaenbe frcmmebe

SKeifenbC/ Bevife meer tnb tifilrofffcligt benne ^i;rfleé^

veb mange5aanbe .^rænfclfcropirrebe og formørfebe ^int

belaiig* Sjette fremlotle og af f)ané ^remgangémaabe,

ba han tiftraabbc '^orbmbeffen imob ^ranferig. Spån

fenbte en S^cev af over ico.ooo 'D3ianb mob ^can^

ferig* ^enne fægtebc beefé i 3ta!ien og ^d^wtiy

unber @uivaron> og ^orfafotv, beefé i ^olfanb;

(Butvororo tilfjampebe (tg ve( mange @eire, men ef*

terat bin ruéfl(?e 2irmee efter SJ^eberfaget veb 3firic5

Dae fammenfmelfet til bet jpafvc , og en ^anbgang

paa Jpollanb i ^orbinbeffe meb ^ngfcenbernc vac

Riiélpffet, begpnbte 'Paul at fatte ^iétroe ti( bett

«(tecri3|?e ^cifer 09 enbn« mere tii ^nglanb 03 be«

More magazines by this user
Similar magazines